Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Falzifikáty lékařských zpráv MVDr. Michala Fiedlera EMSAVM (Cardiology)

Upozornění Revizní komise

Revizní komise upozorňuje na falzifikáty lékařských zpráv MVDr. Michala Fiedlera EMSAVM (Cardiology), které byly zachyceny v terénu, a které obsahují zkreslené či zcela fiktivní údaje o zdravotním stavu psa.

Lékařská zpráva, kterou MVDr. Fiedler skutečně vystavil:

Pozměněná lékařská zpráva, která byla zachycena v terénu:

MVDr. Fiedler zároveň sděluje, že není členem Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad, žádného psa na DKL/DKK nevyšetřoval, a toto ani žádné obdobné potvrzení o údajném vyšetření psa na DKL/DKK nevystavil:

2019-10-08-UN.pdf