Komora veterinárních lékařů České republiky

Fenka Bíny a sedm doktorů

   Soudnička

Fenka Bíny a sedm doktorů

Veterinární lékař má na honorář právo, ale neví na kolik

Slovo Poškozené

Dne 16. srpna jsem se svými dvěma syny a fenou faraónského chrta odjela na dovolenou do Jizerských hor. Téhož dne večer moje děti vyběhly z našeho pokoje, aby pozorovaly horolezce lezoucí na umělé stěně u chaty. Vyběhla jsem za nimi a fenku Bíny jsem nechala v pokoji. Ta však vzápětí vykoukla z okna, vyskočila na střechu chaty a na hladkém plechu sklouzla z výšky asi osmi metrů a dopadla na asfalt. Po pádu byla v šoku a nemohla došlápnout na levou přední končetinu. Po telefonické domluvě jsem okamžitě vyrazila k nejbližšímu vet. lékaři – MVDr. Prvnímu.

Dobré to nebude, jeďte k odborníkům

Po prohlídce lékař konstatoval, že fena nemá žádná vnitřní zranění, kloub je sice poškozen potrháním vazů, ale vše se zhojí bez následků. Aplikoval protišokovou a protizánětlivou injekci. Pozval nás na druhý den, kdy injekce opakoval. Třetí den, když se stav nelepšil, repasoval v narkóze kloub a aplikoval sádrový obvaz, který měl zůstat týdny. RTG neudělal. Po 5 dnech od vzniku zranění jsme odcestovali domů a věřili, že se noha uzdraví. Protože si Bíny obvaz rozkousala, odjeli jsme 31. 8. k našemu veterináři MVDr. Druhému. Ten nohu zrentgenoval a po shlédnutí prohlásil, že je to špatně. Doporučil nám odborníka na ortopedii MVDr. Třetího na veterinární klinice. Tam jsme se zapůjčeným RTG snímkem vyrazili druhý den. MVDr. Třetí udělal další snímek a konstatoval přetrhané vazy, což má za následek nestabilní kloub. Doporučil konzervativní léčbu s tím, že fena je mladá a kloub se ještě zhojí, i když nevyloučil následky. Kloub byl opět pod narkózou repasován, byla přiložena dlaha. Měli jsme se dostavit za 3 týdny, ale byli jsme zpět už po třech dnech, neboť dlaha praskla. Pan doktor dal místo ní obvaz, tentokrát s dvěma dlahami na sobě. Zákrok udělala bez narkózy mladá paní MVDr. Čtvrtá. Zhruba po třech týdnech jsem na kliniku přijela znovu s tím, že si myslím, že fenku Bíny tlapka silně bolí. Přijal nás mladý lékař MVDr. Pátý s dlouhými vlasy svázanými do culíku. Shlédl snímek, byl optimistický a dal naději na zhojení bez následků.

Tlapka měla bakuli

Tlapka zůstala rozbalená, aby se mohly zhojit hluboké oděrky. Nechali jsme se objednat na 23.9., kdy se mělo rozhodnout jak dál. Velkou bakuli, která se na kloubu vytvořila, jsme přičítali otoku kloubu. Onoho 23. 9. nás přijal mladý doktor s krátkými vlasy MVDr. Šestý. Řekl, že bakule je voda v kloubním pouzdru a po shlédnutí původních snímků si zavolal šéfa MVDr. Třetího na konzultaci. Ten názor na bakuli vyvrátil a po opětovném prohlédnutí původních snímků řekl,

že konzervativní léčba nemá smysl a je trápením psa. Doporučil operaci s trvalým znehybněním kloubu pomocí šroubů a hřebů, což si prý pes vykompenzuje jinak. Opět přiložili dlahu a pozvali na 6.10. na operaci. Po šesti dnech dvojitá dlaha opět praskla a my jsme se po konzultaci se známými rozhodli dát důvěru jejich doktorovi MVDr. Sedmému, známému odborníkovi.

Ten sedmý pomůže

Rozjeli jsme se k němu 5.10. s prosbou o alespoň částečné napravení potrhaných vazů a kloubu místo znehybnění. Po prohlédnutí zapůjčených RTG nám MVDr. Sedmý k našemu velkému smutku sdělil, že se jednalo o složitou nitrokloubní zlomeninu, jejíž úlomky se obalují kostní hmotou, o čemž vypovídá celkový vzhled tlapky včetně bakule. Ihned nechal udělat nové snímky, které jeho diagnózu potvrdily. Přesto se rozhodl pro další konzultaci s dalším doktorem a to MUDr. Lidským: známým kloubním specialistou – ortopedem. To vše dělal bez nároku na honorář s tím, že zaplatíme až tehdy, když bude vědět, že nám pomůže.

Pan doktor doporučil konvenční léčbu, neboť operace by stav kloubu jen zhoršila. Operativní léčbu znehybněním, kterou MVDr. Třetí doporučil jednoznačně, vzhledem k nové diagnóze vyloučil.

Mgr. Poškozená

Z babiččiny lékárny

O celé situaci jsem MVDr. Třetího telefonicky informovala, on však jakékoliv kompenzace za bolest a chybnou diagnózu odmítl. Dokonce postup MVDr. Sedmého označil za nezodpovědný a hovor ukončil. My jsme tedy začali mazat kloub kostivalovou mastí, píchali injekce a vše podporovali suchými kolageny. Bakule se zmenšuje, bolest ustává a pohyb končetiny se z 15% zvýšil na 20%. Vzhledem k tomu, že na klinice MVDr. Třetího mi nevystavili ani jeden doklad, nemohu doložit kolik jsem zaplatila. Chápu, že se člověk může zmýlit a dojde k chybné diagnóze. Ale měl by za svou práci nést odpovědnost. Protože MVDr. Třetí odpovědnost odmítá a se mnou nekomunikuje, obracím se na vás, neboť nechci, aby se takto mohl chovat i k jiným lidem.

Slovo Odborníka

1) Dopady psů z výšky způsobují velmi často vážná a bolestivá poranění vazivového a kostního aparátu karpálního kloubu, která je ve většině případů nutno řešit umělou stabilizací kloubu buď částečnou nebo totální. Paliativní opatření bývají úspěšná jen při mírných distorzích, subluxace a luxace a intraartikulární fraktury vyžadují buď velmi náročnou a bezprostřední rekonstrukci, nebo znehybnění kloubu a vyblokování bolestivosti.

Absenci flexe karpu psi velmi dobře kompenzují a jsou schopni končetinu používat mnohdy bez zjevného kulhání.

2) MVDr. První sice poskytl první pomoc, jeho odhad vývoje však nebyl správný. Pro primární náročnou rekonstrukci kloubu je prodlení, ke kterému došlo nasazením konzervativních opatření u tohoto lékaře, rozhodující. Je však nutné podotknout, že z celé předložené dokumentace nevyplývá, že by primární rekonstrukce kloubu byla možná a skýtala reálnou možnost zachování funkce kloubu.

3) MVDr. Druhý zhodnotil situaci a udělal RTG, na kterém jsou zbytečně vidět i ruce majitele. Je zde patrná subluxace kloubu antebrachiokarpálního, subluxace interkarpálních kloubů a kolaps a palmární posunutí distální řady karpálních kůstek. Na snímku je patrné poškození kloubního pouzdra, vazů, nelze však usuzovat na izolovanou zlomeninu některé z karpálních kostí. Provedení primární rekonstrukce by bylo problematické až nemožné. Nelze souhlasit s vyjádřením MVDr. Sedmého, že by bylo možné primární rekonstrukcí os carpi ulnare kloub zachránit.

Rozhodnutí MVDr. Druhého předat případ na specialisované pracoviště bylo správné. MVDr. Třetí se pokračováním konzervativní léčby nijak proti zásadám správného ošetřování neprovinil. Zvláště když indikace artrodéze byla podle jeho slov majitelce nabídnuta již při první návštěvě. Panartrodéze končetiny pacienta byla hlavní metodou volby a mělo k ní být přistoupeno, aby se odstranily majitelkou kritizované zbytečné návštěvy, bolestivost atd. Bylo to však rozhodnutí majitelky, které tuto možnost zhatilo.

4) Léčebný postup MVDr. Sedmého pokračujícího v konzervativní léčbě nastavené MVDr. Prvním nehodnotím jako nesprávný, ale ani optimální. Léčebná opatření jsou však věcí dohody a jistým kompromisem s majitelem. MVDr. Sedmý a paní Mgr. Poškozená se rozhodli pro konzervativní léčbu.

5) Problematická je diagnóza MVDr. Sedmého na základě předložených RTG snímků. Ty jsou sice projekčně obstojné, nejsou však na něm žádné příznaky fraktury os carpi ulnare, na kterou poukazuje ve své dokumentaci.

6) Závěr: Majitelka použila diagnózu MVDr. Sedmého jako důvod k rozporování léčby MVDr. Třetího, k čemuž nemá podle mého odborného názoru po odborné stránce žádný důvod. Nebyl předložen žádný důkaz, který by takový názor opravňoval. Proto MVDr. Třetí má zajisté právo na svůj honorář.

7) Naopak majitelka nezajistila bezprostředně po úraze vysoce kvalifikované vyšetření a ošetření pacienta a i v průběhu léčby nezajistila dostatečný pohybový režim.

Stížnost považuji za bezpředmětnou.

Jak to dopadlo?

Revizní komise podala žalobu na MVDr. Prvního, neboť dle jejího závěru na základě předložených důkazů dospěla k názoru, že MVDr. První odborně pochybil.

Čestná rada zvážila všechny dostupné skutečnosti. Na základě dalších předložených listinných podkladů a upřesnění v ústním líčení dospěl senát k závěru, že MVDr. První byl v plném rozsahu zproštěn obžaloby.

Připravil MVDr. Petr Matušina

Komora veterinárních lékařů České republiky