Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Fotonyx ve veterinární praxi

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY
Pod patronací Nadačního fondu Biotherapy proběhla v rámci XVII. výroční konference České asociace veterinárních lékařů malých zvířat v Hradci Králové prezentace širokých terapeutických možností progresivní fototerapie Fotonyx v domácí i ambulantní péči o malá zvířata.

Nadační fond Biotherapy tak po několika letech úspěšné činnosti v oblasti humánní medicíny rozšiřuje oblast své působnosti i o medicínu veterinární. Odborně vedená prezentace, přesvědčivé veterinární kazuistiky a odborné materiály tak jednoznačně přispěly ke zvýšení informovanosti o možnostech této moderní neinvazivní progresivní terapie, a to nejen u odborníků z řad veterinárních lékařů.

S velkým zájmem účastníků konference se setkal i dotační program „SVĚTLO PRO VETERINÁRNÍ PRAXI“, v rámci kterého získal možnost bezplatného časově neomezeného testování v podobě fotonického přístroje Biostimul doktor Martin Zelinka z Opavy, který takto získaný přístroj může – podle vlastních slov – využít kromě ordinace i k řešení svých akutních zdravotních problémů.

Případně ještě annonci na další aktivitu Nadačního fondu v oblasti veterinární péče.

Pokud i Vy patříte mezi zájemce o nové metody ve veterinární péči, rádi se s Vámi setkáme nejen na výstavě VETfair 2009 (27. – 28. 3. 2009) nebo na XVII. konferenci ČAVLMZ (24.– 25. 10. 2009) v Hradci Králové, ale i v některém z informačních center v Praze, Bratislavě či Katowicích.

 
Karel Krucký