Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

FVE: Před volbami

FVE: Před volbami

Zvýšení ochrany zvířat – slibovaná aktivita budoucnost

Organizační záležitosti

v souvislosti s volbami do předsednictva FVE na jaře 2007, kdy by mělo být obměněno celé představenstvo včetně prezidenta, byly hlavním tématem valné hromady čtrnácti členských států, sdružených v EVERI. Sněm dále vyslechl referát Dr. Matthiase Rinkeho (z Bayer HealthCare PH) o Sdružení německých veterinářů ve výrobních podnicích (FACHGEMEINSCHAFT DER INDUSTRIETIERÄRZTE), a v neposlední řadě vyslechl diskusní příspěvek prezidenta FVE o navrhovaných změnách.

Účastníci valné hromady jednali o plnění finančního plánu 2006 a návrhu rozpočtu na rok 2007. Konstatovali špatnou platební morálku některých členů a neuhrazení poplatků 5 členů. Naplánovali mj. finanční podporu a pokrytí spolupráce FVE s mezinárodní veterinární studentskou organizací IVSA, podporu praktického výcviku veterinářů ve zvířetnících farmaceutických firmách a mimo univerzity vůbec (Extramural study – EMS) a způsoby motivace podniků, aby podobnou formu studia finančně zaštítily. Shromáždění prodiskutovalo některé další návrhy na aktivity přijaté EVERI do plánu činnosti. Účastníci však neodsouhlasili proklamaci, žádající zastavení lovu velryb na Islandu, kterou označili za politickou emocionální, ale nikoliv veterinární záležitost. Přesto proběhla obsáhlá diskuze se závěrem, že EVERI se bude zabývat welfare zvířat hlouběji jako možnou aktivitou v dalším období a podporuje FVE v jeho úsilí o zvýšení ochrany zvířat v členských zemích.

Aktivity 2007:

• Přidružení studentské organizace IVSA a vytvoření společných aktivit (Podpora motivace podniků dotace EMS)

• Účast v Code of Conduct (Etický řád) a Medical Group

• Organizace školení veterinářů v ochraně a welfare zvířat, zvláště v oblasti laboratorních zvířat

• Podílet se na spolupráci FVE – EAEVE (klub děkanů evropských veterinárních fakult)

MVDr. Jan Bernardy