Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Fyzioterapeutický kurz – nabídka

  Informace – zprávy – výzvy

 

Na podzimní přednášce (12. 11. 2011) o fyzioterapii psů jste mnozí projevili zájem o účast na případném praktickém kurzu fyzioterapie, uspořádaném na území ČR. Dr. Mai nám nabídla devítidenní kurz praktické fyzioterapie (4 x 2 dny v měsíčních intervalech, 9. lekce závěrečná s přezkoušením, celkově je kurs saturován 90 hodinami praktické výuky + 180 hodinami domácího cvičení). Kurz by byl organizován maximálně pro 20 lidí (1 lektor na 10 studentů), může být zaměřen na psy nebo koně. Kurz by probíhal na fakultě FVL VFU v Brně, v angličtině s českým překladem.

Předpokládaná cena celého kurzu (9 dní) by byla 45 000 Kč. Podrobný program kurzu najdete na www.vetkom.cz. Pokud máte předběžný zájem, vyplňte přihlášku, při deseti zájemcích vstoupíme v jednání s dr. Mai o případném termínu uspořádání kurzu.

   

MVDr. Lubomír Hošek