Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Glosa k semináři

  Z ČINNOSTI KOMORY

Dobrý den, pane kolego,

rád bych poděkoval za minulý seminář „Problematika exotických ptáků a plazů…“ kde přednášející přinesli smysluplné rady a terénní poznatky v daleko lepší kvalitě než „boardovaná, velká jména“ z jiných seminářů, někdy nemluvící snad ani česky, hýřící zaoceánskými stážemi, diagnostikou na nedostupných top přístrojích, odkazy: „k tomu se dostaneme ještě později“ a pak nic atd. Především bych pak chtěl vyzdvihnout CD sborník, ve kterém nebyl pouze bodový „výcuc“ předneseného, ale především u obou kolegů byl doplněn fotografi emi, které pomohou při pozdějším bloudění textem obnovit zasunuté informace již jednou vyslechnuté daleko lépe než text samotný. Takovýchto přednášejících kdykoliv a v jakémkoli množství, prosím. Díky za Vaši práci a za tento výběr přednášejících.

Příjemný týden

 
MVDr. Jiří Karlík, Česká Třebová