Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Hannover 2012 – bpt Kongres

  Z činnosti komory

Jan Bernardy

Kongres zaměřený na velká zvířata, drůbež a bezpečnost potravin

…WVC 2013 v Praze o sobě dával vědět i v Hannoveru

 

Německý Svaz praktických veterinárních lékařů (bpt) je dobrovolné sdružení, které má celoněmeckou organizaci a zabývá se převážně vzděláváním a spolkovou činností – na rozdíl od profesních komor (BTK), které zastávají v Německu statutární a rozhodčí roli převážně na bázi jednotlivých spolkových republik.

Podzimní kongresový termín je zaměřený více na velká zvířata (koně, skot, prasata), drůbež a bezpečnost potravin, zatímco v jarním termínu jsou přednášky a workshopy vyhrazené malým zvířatům.

Podzimní kongres bpt se konal tradičně v Hannoveru jako doprovodná akce veletrhu Eurotier od 15. do 18. 11. 2012.

Koňské přednášky se konaly především v pátek a sobotu a zaměřily se na ortopedii a chirurgii koní, zobrazovací metody a ošetření zubů.

Němečtí sousedé proto projevili velký zájem o účast na této světové akci v jejich bezprostřední blízkosti

V sekci zdraví a chorob prasat byly řešeny otázky antibiotické léčby a rezistence; dánského systému žlutých a červených karet při zvýšené spotřebě antibiotik z pohledu praktiků i státního dozoru. Kromě jiného proběhly zajímavé příspěvky na různá témata, např. rezistentní plemena na APP, nebo sbírka předmětů, nalezených ve vepřovém mase a masných výrobcích.

V sekci skotu Klíčové rizikové faktory při volném ustájení mléčného skotu ,ale i léčba a vakcinace velbloudovitých, chirurgické zákroky na nich, parazitózy a laboratorní diagnostika.

Semináře byly provázeny kurzy a work-shopy pro omezený počet účastníků a za zvláštní poplatek, např. kurz laboratorních dovedností, RTG technik, vedení veterinární praxe, dozor při transportu skotu, nebo forenzní lékařství u prasat.

Pro praxi malých zvířat zazněla témata jako geriatrický pacient nebo stabilizace a péče o polytraumatizovaného pacienta. Praktické semináře a kurzy pro malé praxe se konaly každý den a zahrnovaly oblasti geriatrie, interpretace laboratorních nálezů, luxace pately, neurologických pacientů, gastroskopie, USG abdominální vyšetření, RTG kostí, RTG zubů, artropatie a moderní management poranění.

 

…Losování tří šťastných výherců úhrady kongresových poplatků na stánku WVC 2013 na Akademii bpt v Hannoveru. Jména na snímku .zleva: Heiko Färber, kancléř, Jan Bernardy, prezident KVL ČR, Hans-Joachim Götz, prezident.

Podobné detailnější zaměření je u nás organizováno v rámci dalšího vzdělávání v průběhu celého roku, ale chybí stále větší prostor pro vzdělávání např. při oblíbeném a tradičním setkávání veterinárních lékařů v Hradci Králové na Vetfairu či jinde.

Komora veterinárních lékařů přijala pozvání spolu s Guarantem, spoluorganizátorem Světového veterinárního kongresu (WVC) v Praze v září 2013, aby jej zpropagovala u německých sousedů. Na stánku WVC 2013 Praha byli němečtí kolegové informováni o odborném programu a doprovodných akcích. V Evropě se konal Světový kongres naposledy v Lyonu v roce 1999 a do roku 2017 jsou plánovány další místa v Turecku a Jižní Koreji. Němečtí sousedé proto projevili velký zájem o účast na této světové akci v jejich bezprostřední blízkosti.

 
Jan Bernardy
prezident KVL ČR