Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Harmonogram voleb do orgánů KVL

Představenstvo Komory veterinárních lékařů České republiky tímto vyhlašuje v souladu s článkem 2.2. volebního řádu Komory veterinárních lékařů České republiky volby do orgánů Komory a to do revizní komise, čestné rady a představenstva. Volby proběhnou na sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky konaném dne 27. 5. 2023 a budou jim předcházet korespondenční primární volby. Lhůta pro podávání volebních návrhů počíná běžet zveřejněním tohoto rozhodnutí a končí dnem 2.11.2022.