Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Harmonogram voleb

Volební komise KVL ČR na svém prvním zasedání dne 14. 2. 2007 určila následující harmonogram termínů korespondenčních voleb do orgánů KVL ČR pro XVI. sněm:

14. 2. 2007 vyhlášení začátku voleb do orgánů KVL ČR
30. 6. 2007 uzávěrka kandidátních listin
9. 7. 2007
schůzka volební komise, vyřazení neplatných kandidátek, vytištění volebních lístků, které budou rozeslány ve Zvěrokruhu č. 8.
15. – 20. 9. 2007 sečítání hlasů
19. 10. 2007 oznámení výsledků voleb na XVI. sněmu KVL ČR


Vyzýváme předsedy jednotlivých okresních sdružení KVL ČR k uspořádání volebních schůzí a navržení kandidátů do orgánů KVL ČR.

Upozorňujeme na pečlivé prostudování volebního řádu KVL ČR z důvodů minimalizace formálních nedostatků v průběhu voleb.

MVDr. Michal Vítek
předseda volební komise KVL ČR