Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování jde do finále

  Časopis Zvěrokruh 9/2016
     Z činnosti komory

Radovan Opršal

Předvolební fi niš očima předsedy volební komise

… Radovan Opršal – předseda VoK

 

Milé kolegyně, vážení kolegové

Tento článek měl být úvodníkem … nebude. Nebude ani romantický, ani pragmatický, iracionální, ironický, rozhořčený, rozverný či politický, jak jste mohli mnohdy číst, bude … asi pracovní, protože co jiného byste mohli ode mě, jako volebního komisaře, čekat.

Předně bych chtěl uvést na pravou míru chybu ve svém minulém článku ve Zvěrokruhu č. 8. Tiskařský šotek se vloudil a i přes včas dodané korektury se v tiskové verzi v prvním odstavci neobjevila ta správná čísla – kandidátů do představenstva bylo 28, do čestné rady 11 a do revizní komise 15, po vyřazení dvou kandidátek nesplňujících podmínky jsou konečná čísla 27–11–14. Tolik k minulému, pojďme k tomu, co nás čeká.

V době, kdy budete číst tento Zvěrokruh, bude již většina z vás mít doma doručené hlasovací lístky pro letošní volby. Jak bylo avizováno, hlasování můžete provést dvěma způsoby, elektronicky nebo poštou. Každému způsobu bych chtěl věnovat pár řádků.

V elektronickém hlasování jsme letos provedli maličkou změnu. Namísto individuálního hesla pro vstup do volebního systému vloženého do odpovědní obálky (praxe minulá) vám bude přístup umožněn na základě individuálního ověření všech potřebných údajů: uživatelské jméno a heslo (pro vstup na komorový web) a ověření kontaktního telefonu a e- -mailové adresy. Pro platné hlasování bude nutné použít jedinečnou kombinaci telefonu a e-mailu. Teprve po splnění těchto požadavků vám bude umožněn přístup do sekce volby po ověření plovoucího kódu, který vám bude zaslán na mobilní telefon. Je to v příměru vlastně malá obdoba internetového bankovnictví s vícenásobným jištěním. Z praktického hlediska vzniká jedinečná kombinace pro každého z vás a hlavně upozorňuji – nebude možno opakovaně hlasovat z jedné e-mailové adresy a jednoho telefonního čísla. Po odeslání elektronického hlasu systém tuto kombinaci zablokuje a nebude ji možno podruhé použít. Význam to má například pro manžele ve společném výkonu praxe nebo pro pracoviště s více zaměstnanci, kteří používají společný e-mail a společný provozní telefon. Pro KVL by doplnění matričních údajů mohlo mít i významný praktický užitek. Máme ještě pořád "děravou evidenci", kdy mnozí neplní svoje základní povinnosti a doposud neposkytli pro matriku tyto dva základní kontaktní údaje. KVL má o ně opravdu zájem, protože by chtěla mít možnost pružněji kontaktovat svoje členy. Systém vás celým procesem jednoduše intuitivně provede.

V korespondenčním způsobu se omezím jenom na výčet základních prohřešků, pro které jsou hlasy po právu vyřazovány:

• Zalepujte vše, co se zalepit má, neuzavřené obálky jsou jednoznačně "mimo hru".

• Nevkládejte více sad hlasovacích lístků do jedné volební obálky.

• Nevkládejte více volebních obálek do jedné odpovědní zásilky, komoře nic neušetříte, volební komisi práci také ne a svou volbu automaticky pošlete do autu. Bod druhý a třetí je opět typický pro manžele – veterináře, nebo pro více kolegů na jednom pracovišti.

• Nevkládejte volně hlasovací lístky do odpovědní zásilky, patří vždy do malé volební obálky s podpisem předsedy VoK.

• Kroužkujte na hlasovacích lístcích pouze do povoleného maximálního počtu hlasů.

• Pošlete svoji volbu ve stanoveném termínu (rozhoduje poštovní razítko).

Věřím, že vám těchto pár informací umožní snížit chybovost při hlasování a nám, volební komisi, usnadní práci.

Dovolím si připojit ještě několik drobných poznámek. Volby do nejvyšších orgánů KVL jsou výsostným právem každého našeho člena. Ke kombinaci korespondenčního a elektronického hlasování jsme přistoupili historicky zpětně s přesvědčením, že vyjádřit by se mělo k osobnostem zastupujících celý veterinární stav co nejvíce jeho členů. Bytostně se mi příčí myšlenka, že přímou volbu by mělo provádět nějakých 140–180 účastníků sněmu. Kde je jistota, že právě ti zvolí tak, aby byl zobrazen názor všech? Nahrávalo by to jen tomu, že v relativně malé skupině lidí se podaří vytvořit hlasovací „kliku“, která si prosadí partikulární zájmy, což jsme již několikrát zažili. Nahrává to i reakcím a řečem o tom, že „o nás bez nás“. Ano, volíme na sněmu, ale dáváme tím legitimitu násobně většímu počtu hlasujících, kteří svou vůli dali prokazatelně najevo předem. Myslím, že systém volitelů, kteří mají delegovanou povinnost se konkrétně vyjádřit za určité území, není v naší stavovské organizaci použitelný, nevolíme jednoho člověka, ale celý soubor představitelů. Jak ale dále zvyšovat elektorát nad současný počet hlasujících, který se pohybuje okolo 700 lidí? Určitou naději vkládám právě do elektronického hlasování, které by mohlo být přitažlivější pro mladší generaci veterinářů, kteří tráví v práci s výpočetní technikou o hodně více času než naše generace starších.

Pokud bych měl jít ještě o krok dále, osobně bych změnil volební právo za „povinnost“. Jak na to? Třeba nabídkou komorových aktivit pro voliče za nějakou zvýhodněnou sazbu. Což jít cestou malé úpravy komorových příspěvků (a nemyslím tím snižování) … ale zase jenom pro nevoliče? Prostě najít cestičku, která by jednoznačně vedla k tomu, že pokud jsi volič, máš nějakou výhodu. Určitě nelze kráčet cestou sankční (je zavedena v několika státech např. při parlamentních volbách), kdy je nevolič pokutován za neúčast státní mocí finanční částkou v přepočtu set až tisíců korun. To vše je hudba budoucnosti, která předpokládá změny a zakotvení minimálně ve stavovských řádech a také hlavně v zákonech. Tak třeba někdy …

Na závěr chci poděkovat všem kandidátům, kteří se rozhodli jít do boje o posty nejvyšší, rozhodli se, že nabídnou Komoře svoje znalosti, kontakty, schopnosti, svůj čas a hlavně práci. Do každého orgánu kandiduje více členů, než je volitelný počet, takže je z koho vybírat, ještě větší počet odvážlivců by určitě nebyl na škodu. Jsem si jistý, že máme ve svých řadách mnoho utajených talentů s potenciálem uplatnění na republikové úrovni. Je sympatické, že se objevily nové tváře, které nemají strach, že se dostanou do tvrdší ligy, než je obecní zastupitelstvo na maloměstě. Je dobré, že se meziročně zvyšuje počet hlasujících a já věřím, že letos tomu bude stejně.

Rozepsal jsem se, tohle opravdu nebude na úvodník, ale o tom ať rozhodne redakční rada. Dík všem, kteří vydrželi dočíst až sem a stejně tak všem přeji dobrou volbu.

Teď je to již jenom na tobě, veterinární stave!

 
Moravské Budějovice 12. 8. 2016
Radovan Opršal – předseda VoK