Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasy, které chtějí být slyšeny

  Z činnosti komory – Ozvěny ze sněmu

Jiří Štros, Petr Sedlák

Co nás tíží a co chceme řešit

Dovolujeme si vznést názor na průběh letošního XXI. sněmu KVL. Jeden z nás se přímo účastnil a jeden v rámci možností sledoval přenos tzv. on-line. Myslíme si, že řešení, které nalezl sněm, lze považovat za nejlepší v dané situaci. Atmosféru, styl jednání, argumentaci, invektivy na obou stranách, touhu po moci a pomstě, řečnická ,,one man show“ našeho kolegy, snaha o vyvolání války… či další projevy nesnášenlivosti jsou dehonestující pro vnímání našeho veterinárního, vysokoškolsky vzdělaného stavu.

Ano, snaha kolegů Kučery a Gryma, tak jak byla původně prezentována, nás stále zajímá a považujeme ji za prioritu pro naši další existenci (praxe, postgraduální vzdělávání, vybavení praxí, uznávání specializací, zabránění provozování praxí státním či např. fi remním zaměstnancům, veterinárním technikům). Nerozumíme však proudu, který vznikl dle našeho vnímání za účelem výměny korýtka, který žene Komoru do ještě větších problémů. Netleskáme obecně radikalizaci bez odborné argumentace, bez času na posouzení event. dopadů.

K tématu, nastíněnému kolegy Kučerou a Grymem, došlo na sněmu pouze ve směru stanovení praxí. Ostatní nebylo ani navrženo k diskusi. Je třeba závazně diferencovat pracoviště, aby bylo jasně dané, jaké parametry má veterinární ošetřovna – veterinární klinika – veterinární nemocnice. Defi novat, co je to nonstop provoz (na telefonu nebo skutečná přítomnost lékaře na pracovišti). To samé platí např. pro stanovení pravidel pro uznání odborností, specializací. Ten, kdo si koupí endoskop, Doppler, CT nebo MRI, je odborně způsobilý? Nebo dobře investoval? Po kolika provedených operacích se mohu považovat za specialistu? V mém okolí jsou specialisté na potkany, prasata, psy, koně, exoty, ortopedii, kardio, chemo… a to v jedné osobě.

To vše nás tíží víc než problematizování vstupu do praxe pro studenty, víc než sledování sněmovních skupinek, lačnících po funkci, víc než promrhané cestovné či náhrady, stejně se pravdu nedovíme… A proto předčasné volby představenstva, revizní komise, čestné rady jsou asi v této situaci nejlepším řešením. Ovšem za předpokladu že bude moci volit každý z nás, kolega z Horní – Dolní, každý může sednou, k PC a zvolit po důkladné rozvaze kandidáty. Ne, že bude volit několik z nás s třemi hlasy jen někoho, narychlo a jen část orgánů Komory.

 
Zdravíme a zůstáváme optimisty.
Jiří Štros, Petr Sedlák