Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Hnacím motorem globálního trhu vakcín pro prasata je vakcinace proti PCV2

  Z REDAKČNÍ POŠTY

 

Chovatelé prasat na celém světě čím dál tím více spoléhají na vakcinaci. Dokládají to i poslední hospodářské výsledky za rok 2008. Podle nich se vakcíny v celkové tržní hodnotě 525 milionů eur staly nejdůležitějším nástrojem péče o zdraví prasat (Vetnosis Ltd, březen 2009).

Hnacím motorem tohoto růstu jsou vakcíny proti porcinnímu cirkoviru typu 2 (PCV2). Společně s vakcinačními programy proti mykoplazmě se staly standardní vakcínou na všech hlavních trzích. Velikost trhu s vakcínami proti cirkoviru prasat je takřka 180 milionů eur.

Jednoznačně vedoucí vakcínou na globálním trhu byla v loňském roce vakcína Ingelvac CircoFLEX® firmy Boehringer Ingelheim s celkovým ročním obratem 90 milionů eur (Animal Pharm, duben 2009 a Boehringer Ingelheim).

O spoleËnosti Boehringer Ingelheim

Skupina Boehringer Ingelheim patří k 20 nejrenomovanějším světovým farmaceutickým firmám. Tato společnost se sídlem v Ingelheimu v Německu provozuje 138 svých poboček ve 47 zemích světa a čítá 41 300 zaměstnanců. Již od svého založení v roce 1885 se tato rodinná firma věnuje výzkumu, vývoji, výrobě a propagaci inovativních léčivých přípravků, jež jsou vysoce ceněny jak v humánním, tak i veterinárním lékařství.

V roce 2008 firma Boehringer Ingelheim dosáhla tržeb 11,6 miliardy eur a více než pětinu obratu investovala do oblasti výzkumu a vývoje léků na předpis.

Více informací je možné získat na www.boehringer-ingelheim.cz.

 
tisková zpráva firmy Boehringer Ingelheim