Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

How Horses Fly to Emirates

How Horses Fly to Emirates

Aktuálně z pouště
V Emirátech mají strach,
že by koně kosil, ach…
virus chřipky záludný,
v mikroskopu obludný

Není to marginální záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát. Do Spojených arabských emirátů míří koně z EU poměrně často. Samozřejmě nejde o jatečné koně, ale o koně dostihové, kteří se sem dostávají jednak se svými jezdci, jednak jako vývozní artikl.

S ohledem na měnící se požadavky v souvislosti s nákazovou situací a veterinárními případnými riziky zavlečení chřipky koní, informovala Evropská komise o změněných podmínkách pro vývoz koní do Spojených arabských emirátů.

Státní veterinární správa ČR tak byla Evropskou komisí informována, že s platností od 15. října 2008 se mění veterinární podmínky pro dovoz i pro dočasný dovoz koňovitých do Spojených arabských emirátů. Tak to totiž požaduje Ministerstvo životního prostředí a vod Spojených arabských emirátů, do jehož kompetence stanovit podmínky přísluší. Požadavek vychází z nových podmínek OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat): v případě dovozů koní ze zemí nebo oblastí, které nejsou prosté chřipky koní, se doporučuje, aby byli tito koně očkováni.

Podle nových požadavků musejí být koňovití klinicky vyšetřeni nejpozději 24 hodin před vývozem do Spojených arabských emirátů. Na základě klinického vyšetření jim bude veterinárním lékařem vystaveno veterinární osvědčení potvrzující, že kůň je prostý vnějších parazitů, nejeví příznaky nákaz a je schopný přepravy.

Dále se mění požadavky týkající se chřipky koní a s nimi i příslušná část veterinárního osvědčení. Nové dovozní podmínky stanovují, že koňovití musejí být podrobeni základnímu očkování nebo přeočkování proti chřipce koní, a to během 60 dní před odesláním v případě trvalých dovozů, popřípadě 90 dní před odesláním v případě dočasných dovozů, v obou případech však nejpozději do 14 dní před vývozem. Za základní očkování se považuje očkování, které se skládá nejméně ze dvou dávek stejné očkovací látky aplikovaných v intervalu 21 – 42 dní. Základní očkování provedené v intervalech mimo tento limit bude považováno za platné pouze tehdy, pokud bude možné prokázat, že byly dodrženy pokyny výrobce očkovací látky. Přeočkováním se rozumí vakcinace do 12 měsíců od potvrzeného základního očkování nebo do 12 měsíců od potvrzeného přeočkování, pokud přeočkování bylo prováděno v pravidelném intervalu 12 měsíců. Data očkování i datum přeočkování musí být do veterinárního osvědčení zaznamenáno veterinárním lékařem.

V ČR nemáme s chřipkou koní zásadní problémy, a proti tomuto onemocnění se u nás také vakcinuje.

Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR
Další informace na www.svscr.cz.