Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Hradec Králové Desátý ročníkVetFair

  Z činnosti komory

Euro PR

Rozhovor s MVDr. Hanzálkem a malá fotoreportáž

… na desátý Vet- -Fair letos přijelo rekordních 109 vystavovatelů, celkem 109 pokušení a pokušitelů pro každého návštěvníka

 

Před chvílí jste zahájil už 10. ročník výstavy VETfair. Jste spokojený s letošním počtem vystavovatelů?

Mohu říci, že jsem spokojený. Opět se podařilo dosáhnout dalšího maximálního počtu, takže na výstavišti máme celkem 109 vystavovatelů, to jsme doposud v minulosti neměli.

Velká gratulace. Je to desátý ročník, chystáte dalších deset?

Děkuji. Nevím, zda bude ještě dalších deset ročníků pod mojí kuratelou, ale věřím, že v úspěšné akci by se mělo pokračovat a budu se snažit postupně organizaci přesměrovat na mladší gene raci.

Ještě je asi brzo mluvit o návštěvnících, jsme teprve na začátku výstavy, ale i přesto – jak to vidíte s počtem návštěvníků výstavy?

Naše výstava je specifi cká tím, že nemáme vůči našim návštěvníkům žádné fi nanční bariéry, to znamená – nikdo neplatí vstupné. Tím pádem nám poněkud absentuje kontrola přesné účasti, ale za ty dlouhé roky i z řad vystavovatelů, víme, že naši výstavu každoročně navštíví zhruba 1500 kolegů z praxe, což si myslíme, že je velmi solidní číslo. Myslím, že je to maximální počet, kterého můžeme dosáhnout. Musíme si totiž uvědomit, že necelé tři tisíce licentovaných veterinárních lékařů, kteří zajišťují praxi, musí i v době výstavy zajistit provoz ve svých ambulancích, na klinikách a v terénních praxích.

Náš rozhovor by mohl trošičku působit, že se chválíte jen vy sám, ale díky dnešnímu zahájení vím, že to není pravda, protože od primátora Hradce Králové jsem slyšela jen velikou chválu. Potěšilo vás to?

Mě osobně to velmi potěšilo, protože si vážím toho, že si pan primátor vždy najde čas, aby se zúčastnil našeho zahájení, a to i přesto, že je velmi zaneprázdněn. Pan primátor je vlastně náš kolega z humánní medicíny, takže jeho názor mohu považovat za erudovaný, a pokud je on spokojený, je nám to ctí.

 

Pan primátor nemluvil pouze o vás, ale mluvil o celé vaší rodině. Pomáhá vám jen vaše žena nebo zapojujete i další členy rodiny?

Co se týká rodiny, tak tam mohu vyjádřit veliké poděkování především manželce, protože, ač je sama humánní lékařkou, plně věnuje této akci svůj čas a podobné je to i s našimi dětmi. Syn se snad brzy stane veterinárním lékařem a předpokládám, že by v této činnosti mohl pokračovat v mých šlépějích.

 

Když mluvíte o tom, že by syn mohl být brzy veterinárním lékařem – studuje v Brně?

Studuje na Veterinární a farmaceutické univerzitě, nyní je v šestém ročníku.

Nedávno jsem na Komoře veterinárních lékařů zaslechla názor, že v současné době studuje veterinu více lidí, než je v našem státě potřebné. Co si o tom myslíte vy, člověk, který pořádá veletrh určený pro veterináře?

K tomuto tématu bych se asi mohl těžko vyjádřit z pohledu organizátora veterinárních výstav nebo kongresů. Samozřejmě z hlediska pořadatele to pro nás může znamenat širší potenciál, větší počet vystavovatelů i návštěvníků. Kdybych se k tomu měl ale vyjádřit jako veterinární lékař, který se spolupracovníky provozuje v Hradci Králové dvě pracoviště – veterinární kliniku a ošetřovnu, shoduji se s kolegy.

Máme pocit, že v současné době již nabídka převyšuje poptávku. Ovšem možnost svobodné volby a rozhodnutí neomezuje uplatnění nových absolventů jen do hranic naší vlasti.

To jsem trochu odbočila, i přesto děkuji za odpověď. Vrátím se k tématu výstavy. Co byste vzkázal vystavovatelům i návštěvníkům?

Vystavovatelům bych chtěl hlavně poděkovat za to, že dlouhodobě podporují naši akci. Je to pro nás velká pocta a z jejich pozice také jakési ocenění naší práce. Vystavují nám tu fi rmy, které se hradeckých veterinárních výstav účastní již takřka 20 let. Návštěvníkům bych chtěl samozřejmě popřát, aby i do budoucna dokázaly námi pořádané akce splnit jejich očekávání, napomáhaly jejich odborném růstu a společenskému kreditu našeho stavu.

Děkuji za rozhovor.

Také děkuji a ať se vám u nás líbí.

 
Euro PR