Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Hrátky se zvířátky

  Pro praxi

aneb Co by měl veterinář vědět o plazech

Zlatka Hošková

Člověk i většina domácích miláčků tloustne. Hady nevyjímaje

 

Během víkendu 19.–20.ledna 2013 se uskutečnil další komplexní kurz pořádaný Komorou veterinárních lékařů, tentokrát zaměřený na problematiku chovu a onemocnění plazů. Jako přednášející byli pozváni kolegové z košické univerzity MVDr. Vladimír Petrilla a MVDr. Miloš Halan, PhD. O seminář byl velký zájem zejména pro atraktivnost oboru a postupně se rozšiřující klientelu, která plazy chová.

Na úvod jsme se seznámili s chovem, krmením a potřebami jednotlivých druhů. Stejně jako v jiných odvětvích veterinární medicíny také u plazů je velmi důležité prostředí a správnou péčí můžeme zamezit celé řadě onemocnění. Bohužel obdobně jako v lidské populaci také v chovu plazů je největším problémem obezita a mnohdy také neznalost přirozeného prostředí zvířat.

Po velmi podrobném popisu anatomie a důležitých rozdílů mezi jednotlivými druhy jsme se zaměřili na metabolická onemocnění.

Metabolické poruchy většinou pochází z chovatelských chyb (málo vlhkosti, moc vlhkosti, studené terárium, špatné osvětlení a mnohé další). Po stručném přehledu infekčních nemocí a jejich terapie jsme přešli k nejzajímavější části – odběru vzorků. Nejdříve jsme se to naučili teoreticky a pak pánové vypustili svoje oblíbence z plátěných pytlíků. Na rozcvičku jsme dostali želvy nádherné a jeden suchozemský druh – želvu pardálí, které jsme se naučili fixovat, odebírat jim krev a aplikovat léky. Postupně jsme přešli k ještěrům (leguán zelený, agama kočičínská) a různým druhům užovek a korálovek. Asi největším zážitkem bylo představení kobry somálské a možnosti naučit se ji fixovat.

pak pánové vypustili svoje oblíbence z plátěných pytlíků

Druhý den jsme pokračovali řešením nejčastějších zdravotních problémů, se kterými se veterináři u plazů setkávají. Přednášející přednášky doplňovali o vtipné historky z praxe. Téma vyvolalo u kolegů mnoho dotazů z jejich vlastní praxe a snažili se načerpat důležité informace (anestezie, operativní přístupy, možnosti fixace fraktur).

Poslední přednáška byla věnována jedovatým plazům. Dozvěděli jsme se spoustu důležitých informací o tuzemských i exotických jedovatých druzích. Naučili jsme se poskytnout první pomoc při uštknutí a ze zkušeností přednášejícího jsme se dozvěděli, jak některá uštknutí bolí.

Bohužel drobné nedostatky se na našly i na této velmi povedené akci. Podle mého názoru by bylo vhodnější workshop rozdělit do dvou skupin, aby se všichni dostali ke všem zvířatům. Celkově byl seminář velmi zajímavý a přínosný pro praxi.

…z fotografi cké reportáže je jasně vidět, s jakým zájmem se seminář setkal

 
Zlatka Hošková