Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Husákovy děti se konkurence nebojí

Husákovy děti se konkurence nebojí

V posledním čísle Zvěrokruhu (12/2005) vyšel článek profesora Svobody “Nebojme se asistentů”. Se zájmem jsem si prostudoval prezentovaný záměr s bakalářským studiem a obhajobu této novinky a rád bych se k této problematice vyjádřil.

Nečekám znalosti

V první řadě bych chtěl autora ujistit, že se bakalářů z dílny FVL VFU v Brně nebojím, a to již vzhledem ke skutečnosti, že jsem měl možnost poslední roky participovat na poskytování praxe studentům 6. ročníku FVL v rámci státnicových bloků, ať už v oboru medicíny exotických ptáků či malých zvířat. Ačkoli byla určitá část z nich profesně slibná, bohužel musím s lítostí konstatovat, že mnozí z nich předčili má nejčernější očekávání. Domnívám se, že úroveň teoretické připravenosti mnohých studentů ve finále studia na Fakultě veterinárního lékařství v Brně je přímo predispoziční faktor k tomu, aby v praxi minimálně jeden rok plnili funkci techniků, kteří zde podle autora tolik absentují a chce je vytvořit s pomocí bakalářů. Zdůrazňuji, že nejsem natolik pošetilý, abych očekával od studentů 6. ročníku jakoukoli praktickou zdatnost, ostatně asi každý z nás začínal jako zoufale nešikovný elév. Na druhé straně lze oprávněně od studentů 6. ročníku očekávat, že pokud plánují vstup do praxe malých zvířat (a to byla na našem pracovišti většina z nich), mají již slušné teoretické znalosti, absolvovali za studia nějakou praxi na českém anebo zahraničním pracovišti a mají představu o tom, co se s nimi bude dít po blízké promoci.

Ohmatal jehlu

Jakkoli lze připustit, že někdo nenašel čas či příležitost na absolvování praxe, jakkoli lze odpustit i to, že nehovoří anglicky ani německy a do budoucnosti zatím nic zvláštního neplánuje, nelze podle mého mínění odpustit to, že není schopen převést mikrolitry na litry či smísit 2% Rometar a 5% Narkamon tak, aby uspal psa (přičemž byl seznámen s dávkami i hmotností zvířete). Zkoušeli jste se někdy zeptat studenta 6. ročníku FVL, kolik je hmotnostních jednotek účinné látky v 1 ml 30% roztoku? S pochopením lze omluvit neschopnost vyjmenovat alespoň dvě diferenciální diagnózy polycytémie, nelze však omluvit skutečnost, že nikdy neslyšel o jednotkách ppm, netuší, co je promile, o percentilu nemluvě. Jak je možné, že tolik studentů 6. ročníku FVL nikdy nevidělo kastraci feny, nikdy za 6 let studia nebralo psovi krev, nikdy nepočítalo dávku injekčních anestetik, neumí napsat jednoduchý recept; neví, že rentgenový film se nejdříve namáčí do vývojky, poté přerušovače a ustalovače, plete si zesilovací fólii se sekundární clonou a před injekční aplikací důkladně ohmatá jehlu?

Dovolím si přispěchat s odpovědí, o jejíž pravdivosti jsem skálopevně přesvědčen: ti lidé byli špatně vycvičeni, respektive obdrželi nedokonalé, nepraktické a nekvalitní vzdělání. Budiž mi obhajobou tohoto postoje i to, že jsem si pregraduální studium veterinární medicíny vyzkoušel i mimo VFU v Brně.

Desetkrát křečkovi

Z těchto důvodů se domnívám, že bakalářské studium na FVL neohrozí kromě Úřadů práce nikoho a souhlasím s autorem, že asistentů je netřeba se bát. Čeho je ovšem třeba se bát, je často tristní produkt studia FVL VFU – její magisterští absolventi. A to nikoli proto, že by většinu z nich představovali mladí, chytří a ambiciózní jedinci, kteří by nekompromisně svými jazykovými, odbornými i obchodními dovednostmi drtili generaci Husákových dětí (kam sám patřím), ale z důvodu toho, že mnohým z nich bude nutné až v praxi vysvětlit, že aplikace 0,005 ml 2 % Baytrilu křečkovi je realizovatelná, pokud si roztok 10krát naředí.

Nejsem samozřejmě v roli někoho, kdo má vysoké škole vykládat koho, co a jak má učit. Každopádně je můj osobní názor, že její zjevný nadbytek energie by měl být vržen spíše směrem ke zkvalitnění dosavadní výuky veterinárních lékařů a ke snaze vybřednout z hrozivé provincionality, tj. zvýšení počtu publikací v impaktovaných časopisech, zlepšení jazykové vybavenosti profesorů a docentů a zintenzivnění komunikace s okolním světem například pomocí výměnných pobytů zahraničních učitelů. Existují mezi učiteli FVL VFU jedinci, jejichž jméno vzbudí v zahraničí pozornost, nicméně obecný jev to rozhodně není. Podle úrovně mnohých studentů je zjevné, že diskuze by se neměla vést o bakalářích, ale o studentech s aspirací na titul MVDr.

MVDr. Martin Grym
(mezititulky redakce)