Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

I mistr tesař se někdy utne

I mistr tesař se někdy utne

Policie České republiky
Okresní ředitelství Brno – venkov

Lékařská veterinární komora, Palackého 1-3, Brno
Zaslání podnětu k prošetření na MVDr. a žádost o zaslání stanoviska

Dne 11.10. mezi 11.00 až 12.00 hodin provedl MVDr. na koni kastraci tzv. “otevřenou metodou”. Za tento zákrok převzal od majitelů koně na místě 1.800,- Kč za zákrok a 700,- Kč úhradu cestovného, přičemž majitelům nepředal potvrzení o příjmu.

Po provedeném zákroku, kdy lékař již opustil místo, došlo u koně ke komplikacím, spočívajících ve vyhřeznutí střeva pooperační ranou. Lékař se znovu dostavil na místo a koně znovu operoval, kdy se snažil vrátit vyhřeznutá střeva zpět do dutiny břišní. Před ani po tomto zákroku nenechal koně převézt na VFÚ, přestože je jejím zaměstnancem a jsou zde k dispozici specialisté, kteří se řešením těchto komplikací zabývají, a to ani po naléhání ze strany majitelů. Po tomto druhém zákroku z místa opět odjel pro léky na k1iniku do Brna, na místo se vrátil večer kolem 19.30 hodin, kdy nasadil medikamentózní léčbu a opět nenechal koně převézt. Po jeho odjezdu majite1é po konzultaci s přítelem, který také vlastní koně, převezli okolo 01.00 hod dne 12.10. sami na Kliniku chorob koní, kde se předem telefonicky dohodli o jeho příjmu.

Ze sdělení vedení VFU vyplývá, že žádné pracoviště tohoto zvěrolékaře k vykonání zákroku nevyslala a že pokud by majitelé koně sami na kliniku nepřevezli, došlo by pravděpodobně k jeho úhynu v důsledku nesprávně provedeného zákroku a nastalými pooperačními komplikacemi.

Tímto Vás žádám o zaslání stanoviska Lékařské komory veterinářů k této události. Stanovisko zašlete, prosím, v co nejkratším termínu na adresu Obvodní oddělení policie ČR.

por. Mgr X, policejní inspektor

Komentář

Na žádost revizní komise KVL ČR zveřejňujeme výše uvedenou žádost Policie ČR o prošetření případu. Pochopitelně bez udání jmen zúčastněných osob a místa úkonu. Důvod zveřejnění? Většina z nás soustavně upozorňuje na fakt, že mnozí zaměstnanci školy vyjíždějí do terénu nejen jako učitelé, ale za svými ekonomickými zájmy. To by nebylo ještě to nejhorší, kdyby k tomu měli tak jako každý jiný veterinární lékař, který chce vykonávat praxi, platné osvědčení a kdyby tyto své výdělky řádně uváděli do daňového přiznání. Představitelé Komory na tyto nevhodné praktiky učitelů opakovaně upozorňovali vedení VFU, ale protože nikdo ze soukromých vet. lékařů nenašel odvahu předložit důkazy, bylo to vždy bez odezvy. Teprve když se tzv. ucho utrhlo, zapojili se “poškození” majitelé a následně policie, vzniká poprask. Vždyť onen kolega není držitelem platného oprávnění k výkonu veterinární činnosti!!!, nebyl svým pracovištěm k úkonu vyslán!!!, nevydal doklad o příjmu peněz!!! a možná se dopustil i dalších prohřešků!!!.

Není ani tak zajímavé jaký postoj zaujme vedení školy k tomuto konkrétnímu případu. Bude zajímavější sledovat, zda konečně přestane zavírat oči před mnoha dalšími, dnes a denně nelegálně prováděnými zákroky svých zaměstnanců a vyvodí důsledky bez ohledu na jejich hierarchické postavení.

MVDr. Matušina