Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

I pes musí mít pas, Schengen „neschengen“

I pes musí mít pas, Schengen „neschengen“

Ani koně vrané …
Alík a Micinka, Evropané,
že smí po EU bez pasu?
Ba ne!

To, že na hranicích mezi naší republikou a Německem, Rakouskem, Polskem či Slovenskem a ostatními členskými zeměmi již nefungují hraniční kontroly, nic nemění na tom, že musí mít zvířata patřičné doklady.

Pes či kočka anebo fretka musejí mít pas pro malá zvířata, kde je absolutně nutné potvrzení o platném očkování proti vzteklině. Kůň musí mít v sedlové brašně průkaz koně, kterým se samozřejmě při případné kontrole prokazuje nikoli on, ale jezdec. Zkrátka, cestující se zvířaty musejí počítat s tím, že ve vnitrozemí mohou být policií či celními orgány vyzváni, aby předložili patřičné doklady.

Stále tedy platí povinnost pro cestování po EU mít pas pro malá zvířata (psi, kočky, fretky), který vydávají schválení soukromí veterinární lékaři. Podmínkou vydání je označení zvířete – musí být tetováno (čitelně), nejlépe však je, je-li opatřeno elektronickým čipem, což všechno provede soukromý veterinární lékař. Čitelně tetované zvíře může cestovat po EU (kromě Velké Británie, Irska, Malty a Švédska) až do poloviny roku 2011, vyplývá to z nařízení (ES) č. 998/2003. Dále zvíře musí být vakcinováno proti vzteklině v souladu s legislativou EU, to znamená, že první očkování musí mít zvíře, jakmile dosáhne stáří tří měsíců.

Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko požadují potvrzení z EU schválené laboratoře (v Praze) o účinnosti vakcinace proti vzteklině. Do Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít šest měsíců předem (měsíc po očkování a šest měsíců před vstupem na území jmenovaných států). Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině.

Británie, Irsko, Malta a Kypr navíc požadují, aby byli pes, kočka nebo fretka 24 až 48 hodin před vstupem ošetřeni prostředkem proti echinokokóze a proti klíšťatům. Švédsko požaduje ošetření proti echinokokóze maximálně deset dní před vstupem, Finsko maximálně 30 dní před vstupem. Vše aplikuje na požádání soukromý veterinární lékař. Podrobnosti na www.svscr.cz.

Při cestě do některé z nečlenských zemí je třeba mít pas pro malá zvířata při návratu na území EU. Navíc pak je třeba splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země. Nejčastější požadavky jsou stejné jako v případě Chorvatska, běžného cíle našich turistů – potvrzení o vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o identifikaci – tetování nebo označení čipem – což je obsaženo v pasu pro malá zvířata. Jde-li o mladého psa s prvním očkováním, musí být provedeno nejméně šest měsíců před vstupem. Navíc pak musí mít cestovatel potvrzení od soukromého veterinárního lékaře o tom, že zvíře je zdrávo, ne starší tří dnů, a potvrzení z místně příslušné krajské, popřípadě městské veterinární správy, že v místě je tzv. příznivá nákazová situace (tzv. kulaté razítko).

Není na škodu nechat psa očkovat i proti leptospiróze či parvoviróze, popřípadě proti lymeské borrelióze, a to bez ohledu na to, zda majitel se psem hodlá vycestovat, či nikoli. Zde je vhodné se poradit se soukromým veterinárním lékařem.

A na cesty se zvířaty je dobré se vypravit, samozřejmě v létě, za chladného rána, popřípadě navečer. Vždy je dobré mít s sebou vodu, oblíbenou hračku a deku a v případě veder chladit hřbet či tlapky zvířete mokrým hadrem. Pes by neměl za jízdy vyhlížet z oken, mimo jiná nebezpečí mu hrozí zánět spojivek. Cestu je vhodné přerušovat a nechat psa proběhnout, napít se a vyvenčit. S kočkou se mnohahodinové cesty, pokud není zvyklá na vodítko, nedoporučují. I tak kočku máme vždy v přepravce.

Další informace na www.svscr.cz.

Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR