Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

I takto se dá vzdělávat a pomáhat

I takto se dá vzdělávat a pomáhat

V dubnu tohoto roku odsouhlasilo představenstvo KVL ČR poskytnutí příspěvku na vzdělávací akci Klubu agility KATMAJ v Opavě pro školáky nižšího stupně základních škol.

Na akci se přihlásily děti ze Základní školy Eduarda Beneše v Opavě a ze Základní školy pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči v Opavě.

Obě odpoledne, kdy se akce konala, se dětem věnovaly reprezentační trenérky agility pro ČR paní Binarová a Wasserbauerová a členové klubu se svými psími svěřenci.

První setkání proběhlo 9. 5. 2008 s dětmi ze Základní školy Eduarda Beneše v Opavě. Zúčastnily se dvě třídy z druhého ročníku v rámci sportovní a přírodovědecké výuky. Celkem jsme napočítali 40 dětí. Poutavé vyprávění a praktické ukázky dokázaly zklidnit i ta největší zlobidla. A co teprve, když si mohli zájemci vést pejsky přes překážky sami!

Druhé setkání bylo 15. 5. 2008 s dětmi ze Základní školy pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči v Opavě. Tentokrát přišlo celkem jen 20 dětí s doprovodem, protože další byly na zkouškách v Brně. Myslím však, že když pak uviděly fotografie a slyšely, jaké to bylo, jen tiše záviděly.

Jediné, co trošku kazilo dobrou pohodu jinak nádherného odpoledne, bylo do černa zatažené nebe a bouření v dálce. Přesto, že ve skupině byly dokonce dvě děti, které mají z bouřky strach, odmítly jít dříve domů a zůstaly až do konce.

Některé děti se po příchodu na cvičiště nechtěly pejsků ani dotknout a koukaly na ně nejdříve jen z povzdálí. Během vyprávění a ukázek (u zcela nevidomých je nahradila „procházka hmatem“) se všechny děti zcela uvolnily a zapojily se do dění. Chcete-li vidět víc, podívejte se na stránky http://www.katmaj.czechian.net/ do fotogalerie Martiny Binarové a uvidíte sami nadšení ve tvářích účastníků..

Děti byly bezprostřední v jednání, obratné, měly zajímavé otázky, ale i trefné odpovědi. Také my jsme se od dětí dozvěděli, co je zajímá, co trápí a co by si přály. Dobře si také při povídání uvědomily, že psí kamarád potřebuje stálou péči a nemůže jej mít každý. Pejsci prostě dokázali spřátelit všechny za pár chvil.

Protože jsem se za představenstvo, a tím i za členy Komory zúčastnila obou těchto setkání, mohu říct, že z toho mám velmi dobrý pocit. Myslím, že jsme nejen přispěli na smysluplnou věc a udělali radost, ale poskytli informace spoustě dětí včetně jejich doprovodu a trochu zviditelnili i veterinární lékaře.

I takto se dá vzdělávat a pomáhat.

MVDr. Renáta Hlavová