Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

In memoriam dronte

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Josef Duben

Jak být imunní proti blbství? Jak na to?
Nedívej se vpravo, vlevo, jen na mě, moje zlato!

Povinnost vakcinovat psa je dána zákonem. Stále platí povinnost mít chovaného psa v imunitě proti vzteklině. Úmyslně neuvádíme každoročně přeočkovaného, protože podle platného znění veterinárního zákona je povinné mít zvíře vakcinované, tj. v tomto případě psa, bez toho, že je uvedena povinnost přeočkovávat každým rokem, záleží na doporučení výrobce vakcíny.

Většina schválených typů vakcín musí být aplikována každoročně

 

Základním ustanovením je, že musí být pes očkován od 3 měsíců a musí být tzv. v imunitě.

Většina schválených typů vakcín musí být aplikována každoročně, to je pravda, je o tom možné se přesvědčit na webových stránkách SVS ČR (www. svscr.cz), ale i u nás jsou schváleny k používání vakcíny, kdy se provádí revakcinace po dvou, popřípadě třech letech. Ovšem podmínka je, že v očkovacím průkazu, popřípadě pasu, musí být uvedena použitá vakcína a termín přeočkování.

Tyto vakcíny jsou tři – BIOCARN od českého výrobce Bioveta, revakcinace po dvou letech, VANGUARD R též původem z ČR, fi rmy Pfi tzer, revakcinace po dvou letech a NOBIVAC RABIES od nizozemského výrobce Intervet International, revakcinace po třech letech. Kromě nich je u nás schválených dalších třináct typů vakcíny od českých, francouzských a nizozemských výrobců pro přeočkování každoroční.

Při pořádání svodů či výstav psů je základní podmínkou prokázat platnou vakcinaci proti vzteklině. Organizátor tento požadavek standardně do podmínek uvádí. Při organizování takovýchto akcí by pak měla být akceptována i možnost využití takových vakcín, kdy se přeočkování provádí jednou za 2, popřípadě za 3 roky, aby se při přejímce zvířat předešlo nedorozuměním. Přejímá-li psy na svodu či výstavě veterinární lékař, je pro něj závazné ustanovení veterinárního zákona.

 
Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz