Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Infekční anémie koní

  Časopis Zvěrokruh 7/2015
     TISKOVÁ ZPRÁVA

Petr Pejchal

Stanovisko SVS k rostoucímu výskytu infekční anémie koní v okolních státech

Praha 4. června 2015

V nedalekém Maďarsku bylo od poloviny května postupně potvrzeno pět nových ohnisek infekční anémie neboli chudokrevnosti koní. Koncem ledna bylo potvrzeno ohnisko téhož, mnohdy smrtelného, onemocnění koní i v sousedním Německu. Vzhledem k aktuální situaci zpřísňuje od dnešního dne Státní veterinární správa (SVS) podmínky pro svody koní.

SVS rovněž upozorňuje odbornou i laickou veřejnost v České republice na nákazovou situaci v okolních zemích a zejména chovatelům připomíná několik faktů a preventivních zásad.

První letošní ohnisko v Maďarsku bylo potvrzeno 12. ledna v oblasti Fejér. Poté následovalo postupně dalších sedm ohnisek v oblastech Pest, Veszprém a Szabolcs – Szatmár – Bereg. Ojedinělé ohnisko v Německu bylo potvrzeno 22. ledna letošního roku. Dlouhodobý problém s výskytem onemocnění má Rumunsko. Na území České republiky byl výskyt této nákazy zaznamenán naposledy v roce 1988, tedy před 27 lety. Nepopiratelný podíl na příznivé nákazové situaci v chovech v ČR má soustavný a odpovědný přístup ze strany orgánů státního veterinárního dozoru i samotných chovatelů koní.

Infekční anémie koní je často smrtelným onemocněním pro koně i ostatní koňovité. I zvířata, která onemocnění překonala, zůstávají celoživotními nositeli této nemoci, a tím představují riziko pro ostatní zvířata. Léčení zvířat se neprovádí. V současnosti neexistuje ani spolehlivá vakcína proti chorobě. Z těchto důvodů musí být všechna infi kovaná zvířata utracena. Nemoc se přenáší nejčastěji krví, což má zpravidla na svědomí krevsající hmyz. Zvířata se však mohou nakazit i prostřednictvím infi kovaných předmětů pro ošetřování. Nemoc může probíhat skrytě, akutně, ale může také přejít do chronické formy. Akutní příznaky, jimiž jsou přechodné nechutenství a horečnaté stavy, nemusí být často vůbec zpozorovány. V některých případech můžeme pozorovat opakované horečnaté stavy doprovázené depresí, ztrátou hmotnosti a krváceninami.

Infekční anémie koní je často smrtelným onemocněním pro koně

V ČR je dnes povinnost vyšetřovat na infekční anémii hřebce jedenkrát ročně před odběrem spermatu a všechny koně starší dvou let při jejich přemístění mimo území kraje. Podle až doposud platných vzorových podmínek pro svody koní bylo při těchto akcích rovněž u koní starších dvou let vyžadováno vyšetření na infekční anémii koní, které nesmělo být starší než 24 měsíců. Na základě nepříznivé nákazové situace mění SVS od dnešního dne tyto podmínky. Pořadatelé, kteří budou od nynějška žádat SVS o veterinární podmínky pro pořádanou akci (závody, soutěže, výstavy atd.), budou muset na základě nových pravidel doložit, že vyšetření není starší šest měsíců. Organizátoři akcí, které se konají po 4. červnu, ale pro něž byly veterinární podmínky stanoveny již dříve, budou postupovat podle původně stanovených podmínek. V případě účasti zahraničních koní na akcích v tuzemsku budou muset nově být údaje o koních zadány do veterinárního informačního systému EU (TRACES). Nebude již stačit pouze zdravotní potvrzení tak, jak je tomu i v jiných členských státech.

SVS by ráda upozornila zejména soukromé veterinární lékaře a chovatele účastnící se akcí v zahraničí, aby věnovali pozornost veterinárním podmínkám, vydávaným pořadateli jednotlivých akcí, i tomu, zda je zde prováděna veterinární přejímka koní, kde je splnění podmínek kontrolováno. Stejně jako u všech dalších nákaz platí i u infekční anémie koní pro chovatele dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření. Důležité je zejména používání repelentních přípravků. Každý chovatel by měl vždy před účastí na akci zvážit možná rizika v souvislosti s aktuální nákazovou situací v místě konání akce.

 
Petr Pejchal, tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
Slezská 100/7, Praha 2, 120 56
www.svscr.cz