Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Provizorní seznam patologických pracovišť dle Dodatku č. 5 k Pojistné smlouvě o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů ke dni 21.8.2017

Státní veterinární ústavy, oddělení patologie

VFU Brno, Ústav patologické morfologie a parazitologie

prof. MVDr. František Jelínek, CSc.

MVDr. Oto Huml, soudní znalec, Vedilab s r.o.

MVDr. Renáta Hlavová, soudní znalec

MVDr. Jaromír Benák, Dipl. ACPV

doc. Ing. MVDr. Ladislav Novotný, Ph.D.

prof. MVDr. Roman Halouzka, DrSc.