Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Fotosoutěž

XXIV. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

FOTOSOUTĚŽ

Mediální komise vyzývá kolegy k účasti

ve fotosoutěži na téma

ZVÍŘE“.

Fotografie budou vystaveny

7. listopadu 2015

na XXIV. sněmu KVL ČR v Mikulově,

kde budou vyhodnoceny a poté vydraženy ve prospěch charity.

Termín uzávěrky pro zaslání fotografií

do 15.10.2015 na sekretariát KVL ČR

na adresu vavrusa@vetkom.cz.

Kvalita fotografií by měla být dostatečná pro tisk pro formát A4 a počet kusů fotografií do soutěže je maximálně 3 ks na veterinárního lékaře.