Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXIX. Sněm KVL ČR – 2020

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Sněm Komory veterinárních lékařů i související akce plánované na 9. ledna 2021 byly zrušeny. Z ministerstva zdravotnictví jsme obdrželi zamítavou odpověď na naši žádost o udělení výjimky k pořádání Sněmu a aktuální epidemiologická opatření nám bohužel brání v uspořádání Sněmu v plánovaném náhradním termínu. Z tohoto důvodu vyhlašujeme nový termín konání Sněmu 27.2.2021.

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR

Právní stanovisko ke konání Sněmu dne 9.1.2020 při zohlednění současných epidemiologických opatření

 

Oznámení o možnostech konání XXIX. Sněmu KVL ČR

Vážení kolegové, vážení předsedové OS, vážení přátelé,

Sněm Komory veterinárních lékařů i související akce plánované na 14. listopadu 2020 musely být s ohledem na Usnesení vlády č. 1113 zrušeny. Důvodem je současná epidemiologická situace.

Nadcházející Sněm Komory veterinárních lékařů je Sněmem volebním. Ve smyslu ustanovení §20 “covidového zákona” 191/2020 Sb. budou zatím orgány Komory pracovat v původním složení.

Představenstvo schválilo konání sněmu 9.1.2021 v Brně v Quality hotel Brno Exhibition Centre. Sněm se uskuteční pokud Ministerstvo zdravotnictví udělí KVL
ČR výjimku.

Další schválené Náhradní termíny Sněmu jsou 27.2.2021 případně pak 20. 3. 2021 tamtéž.

Představenstvo v případě neudělení výjimky zruší svolání předchozího sněmu a vyhlásí svolání sněmu následného.

Přeji všem pevné zdraví a pevné nervy.

MVDr. Radka Vaňousová,
prezidentka KVL ČR

 

XXIX. Sněm

Komory veterinárních lékařů
České republiky

Hotel Brno Exhibition Centre

 

27. února 2021

Quality Hotel Brno Exhibition Centre

https://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/cs/
GPS souřadnice:
49°11’3.725″N, 16°34’49.888″E
mapa Google

Pořadatel organizátor:
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 2, 621 00 Brno, tel.: 549 256 407,
e-mail: sylva.skalova@vetkom.cz, http://www.vetkom.cz

 

Organizační pokyny

Místo konání:
Sněm se uskuteční 27. 2. 2021 v Quality Hotel Brno Exhibition Centre (bývalý Holiday Inn), Křížkovského 20, 603 00 Brno
Parkování: Zajištěno v areálu hotelu a v protilehlém parkovacím domě.

Ubytování:

V hotelu si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně.

Kontakt na rezervaci ubytování: 543 122 018, reservations.qbex@q-hotels.cz

Při rezervaci prosím hlaste, že jste účastníky sněmu. Heslo pro rezervaci “Sněm veterinářů”.

 

Program XXIX. Sněmu KVL ČR

27. 2. 2021 – Quality Hotel Brno Exhibition Centre

 

09:00 – 10:00
Prezence účastníků – Quality Hotel Brno Exhibition Centre
10:00 – 12:00 Jednání Sněmu KVL ČR (volby do orgánů KVL ČR; další program bude upřesněn)

 

Případný catering bude zajištěn v rámci hygienicko-epidemiologických podmínek.

Z organizačních důvodů bychom Vás chtěli požádat o potvrzení Vaší účasti do 20.02.2021, což není podmínkou účasti na Sněmu.

Původní přihlášky na termín 09.01.2021 jsou neplatné!

Stávající pověření zaslaná k původnímu termínu Sněmu 14.11.2020 zůstávají v platnosti. Nová pověření zasílejte, prosím, do 19.02.2021 na sekretariát KVL ČR.

Pokud bude nutno Sněm v termínu 27.2.2021, vzhledem k epidemiologické situaci zrušit, není třeba rušit eventuální rezervaci ubytování, bude automaticky zrušena. Případná informace o odvolání termínu Sněmu bude neprodleně umístěna na webových stránkách www.vetkom.cz a rozeslána komorovými novinkami.

Uzávěrka přihlášek 20.02.2021

 

 

P o v ě ř e n í

zašlete na sekretariát KVL ČR doporučenou poštou nebo e-mailem do 20.02.2021.
(Bude-li zasláno e-mailem, obdrží potvrzení o přijetí pověřený i pověřující)

Pověřuji MVDr.: … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … ….

reg. číslo: … … … … … … … … … … z okresu: … … … … … … .. … … … … ..

zastupováním na XXIX. Sněmu KVL ČR, tj. hlasováním na sněmu

Jméno pověřujícího reg. číslo z okresu e-mail

 

V … … … … …. … dne: … … … … Podpis: … … … …. … … … … …
… … … …. … … … … …

Jeden člen KVL ČR smí zastupovat maximálně dva další členy (§6 organizačního a jednacího řádu).

Pověření, které nebude doručeno na sekretariát KVL ČR do 20.02.2021, je platné pouze jsou-li podpisy pověřujících úředně ověřeny. Pověření s úředně ověřenými podpisy vezměte s sebou na Sněm (netřeba zasílat předem).

Pověření ke stažení (pdf)

Právní stanovisko ke konání Sněmu dne 9.1.2020 při zohlednění současných epidemiologických opatření

Vážená paní doktorko,

na základě Vašeho požadavku poskytujeme právní stanovisko k možnosti konání sněmu dne 9.1.2021 při zohlednění aktuálně účinných epidemiologických opatření.

Informace ohledně konání sněmu České stomatologické komory

Dobrý den paní doktorko, dle Vaší žádosti jsem se spojil s právním zástupcem České stomatologické komory za účelem ověření okolností […]

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na umožnění konání sněmu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vážená paní MVDr. Radka Vaňousová prezidentka Komora veterinárních lékařů ČR Novoměstská 2 621 00 Brno Praha […]

Zápis z online zasedání Sněmovního výboru 05.11.2020

Přítomni: MVDr. Michal Vítek, MVDr. Karel Daniel a MVDr. Anna Šimaliaková

Hostem byla prezidentka MVDr. Radka Vaňousová

Sněm Komory veterinárních lékařů ČR plánovaný dne 14.11.2020 je zrušen

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k epidemiologické situaci a aktuálním vládním usnesením č. 1113 a č.1116 ze dne 30.10.2020 o přijetí krizových opatření je Sněm Komory veterinárních lékařů ČR plánovaný dne 14.11.2020 zrušen.

Upozornění Legislativní komise – právoplatnost voleb

Legislativní komise upozorňuje všechny členy Komory, že právoplatnost a tudíž definitivní výsledek korespondenčního hlasování schvaluje volební sněm, který dle § 12, odst. 4 písm. a) zákona č. 381/1991 Sb.

Sdělení prezidentky o možnosti konání XXIX. sněmu

Vážená paní kolegyně,

texty dopisů i odpovědi, které již došly, najdete v příloze. Stále platí to, o čem byla informována celá členská základna, že přípravy na Sněm nadále probíhají.

Zápis č. 7 z jednání Volební komise KVL ČR 16.10. a 17.10.2020

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Kovaříková, Nejedlíková, Vondráčková
Omluven: MVDr. Dobeš

ZPRÁVA PREZIDENTKY A VICEPREZIDENTA PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

Vážení kolegové a kolegyně,

To, co v letošním roce nejvíce ovlivnilo naše životy a naši práci byla a stále ještě je pandemie covid-19. Vyhlášení nouzového stavu a celostátní karantény je situace, kterou nikdo z nás nepamatuje a nemohl na ni být dostatečně připraven. V prvé řadě bylo nutné zabezpečit dostatečný a rychlý přísun informací pro veterináře – speciální sekce na stránkách Komory, dále zajištění ochranných pomůcek a také zajištění medializace práce veterinářů ve ztížených podmínkách.

VYROČNÍ ZPRÁVA EKONOMICKÉ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

Vážené kolegyně a kolegové,

ekonomická komise v uplynulém období pracovala ve složení MVDr. Anna Šimaliaková, Ondřej Rychlík, Jan Šterc, Martin Zelinka a Michal Vítek. Hlavní náplní činnosti EK bylo jako vždy posuzování žádostí o podporu sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, především pro členy KVL ČR, žádostí OS KVL ČR, kontrola využívání sociálního fondu, dozor nad čerpáním rozpočtu, a hlavně příprava rozpočtu na následující rok.