Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVI. Sněm KVL ČR – 2017XXVI. Sněm

Komory veterinárních lékařů
České republiky

Hotel Flora


4. listopadu 2017

Hotel Flora, Olomouc

http://www.hotelflora.cz/
GPS souřadnice:
49°35'28.040"N, 17°14'36.475"E
mapa Google

Pořadatel organizátor:
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 2, 621 00 Brno, tel.: 549 256 407,
e-mail: sylva.skalova@vetkom.cz, http://www.vetkom.cz


Organizační pokyny

Místo konání: Sněm se uskuteční 4.11.2017 v Kongresovém sále Hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc

Parkování: Zajištěno zdarma v areálu hotelu.

Oběd: Hradí organizátor Sněmu řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu a 1 doprovodné osobě a bude podáván v restauraci hotelu.

V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu 250 Kč.

Rauty: Hradí organizátor řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu a 1 doprovodné osobě a konají se 3. a 4.11.2017 od 19:00 hod.

V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu: páteční raut 3.11. - 350 Kč, sobotní raut s večerním programem 4.11. - 500 Kč.

Ubytování:

V Hotelu Flora si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně.

Kontakt na rezervaci ubytování: 585 422 200, hotelflora@hotelflora.cz.

Při rezervaci nutno uvést heslo "sněm veterinářů".


PROGRAM XXVI. Sněmu KVL ČR

4. 11.2017 - Olomouc


08:00 - 10:00
Prezence účastníků - Hotel Flora, Olomouc
10:00 - 12:00 Vystoupení hostů a jednání Sněmu KVL ČR
12:00 - 13:30
Oběd pro účastníky Sněmu KVL ČR
13:30 - 18:00
Jednání Sněmu KVL ČR, diskuse
18:00 Předpokládaný závěr sněmu

DOPROVODNÝ PROGRAM

XXVI. Sněmu KVL ČR

03.11.2017

20:00 - 23:00
Raut, Hotel Flora, Olomouc

04.11.2017


14:00 - 18:00

Prohlídka Olomouce a nejskvostnějších památek s průvodcem - 220 Kč. Hradí organizátor řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu a 1 doprovodné osobě.

 

Pro matky s dětmi možnost hlídání dětí (od tří let věku) s animačním programem profesionální firmou. Hlídání je možné využít od 13:30 do 18:30 - 800 Kč/5 hodin (nutno zaplatit do 30.9.).

20:00
Slavnostní raut s živou hudbou pro účastníky Sněmu KVL ČR, Hotel Flora.


P o v ě ř e n í

(zašlete na sekretariát KVL ČR doporučenou poštou nebo e-mailem do 23.10.2017.
Bude-li zasláno e-mailem, obdrží potvrzení o přijetí pověřený i pověřující)

Pověřuji MVDr.: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ....

reg. číslo: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... z okresu: ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ..

zastupováním na XXVI. Sněmu KVL ČR, tj. hlasováním na sněmu

Jméno pověřujícího reg. číslo z okresu e-mail

V ... ... ... ... .... ... dne: ... ... ... ... Podpis: ... ... ... .... ... ... ... ... ...
... ... ... .... ... ... ... ... ...

Jeden člen KVL ČR smí zastupovat maximálně dva další členy (§6 organizačního a jednacího řádu).

Pověření, které nebude doručeno na sekretariát KVL ČR do 23.10.2017, je platné pouze jsou-li podpisy pověřujících úředně ověřeny. Pověření s úředně ověřenými podpisy vezměte s sebou na Sněm (netřeba zasílat předem).


    Pověření ke stažení (pdf)

Uzávěrka přihlášek 20.10.2017

Zaslání je nutné k zajištění vaší účasti na obědě a společenském večeru.

Zápis z jednání XXVI. sněmu KVL ČR – 04.11.2017

v hotel Flora v Olomouc

Příloha ke XXVI. sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky

4. 11. 2017 – OLOMOUC – HOTEL FLORA

Výroční zprávy prezidenta, předsedů RK, ČR a jednotlivých komisí, návrhy řádů