Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVII. Sněm KVL ČR – 2018XXVII. Sněm

Komory veterinárních lékařů
České republiky

Darovanský dvůr


17. listopadu 2018

Kongres & Golf hotel Darovanský dvůr Resort

http://www.darovanskydvur.cz/
GPS souřadnice:
49°49'57.740"N, 13°31'34.293"E
mapa Google

Pořadatel organizátor:
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 2, 621 00 Brno, tel.: 549 256 407,
e-mail: sylva.skalova@vetkom.cz, http://www.vetkom.cz


Organizační pokyny

Místo konání: Sněm se uskuteční 17. 11. 2018 v Kongres & Golf hotel Darovanský dvůr Resortu, Darová 3, 338 24 Břasy

Parkování: Zajištěno zdarma v areálu hotelu.

Oběd: Hradí organizátor Sněmu řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu a 1 doprovodné osobě a bude podáván v restauraci hotelu.

V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu 250 Kč.

Rauty: Hradí organizátor řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu a 1 doprovodné osobě a konají se 16. a 17. 11. 2018 od 20.00 hod.

V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu: páteční raut 16. 11. - 350 Kč, sobotní raut s večerním programem 17. 11. - 500 Kč.

Ubytování:

V hotelu si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně.

Kontakt na rezervaci ubytování: hotel@darovanskydvur.cz

Při rezervaci nutno uvést heslo "sněm veterinářů".


PROGRAM XXVII. Sněmu KVL ČR

17. 11. 2018 - Darovanský dvůr


08:00 - 10:00
Prezence účastníků - Kongres & Golf hotel Darovanský dvůr Resort
10:00 - 12:00 Vystoupení hostů a jednání Sněmu KVL ČR
12:00 - 13:30
Oběd pro účastníky Sněmu KVL ČR
13:30 - 18:00
Jednání Sněmu KVL ČR, diskuse
18:00 Předpokládaný závěr sněmu

DOPROVODNÝ PROGRAM

XXVII. Sněmu KVL ČR

16.11.2018

20:00 - 24:00
Raut, Kongres & Golf hotel Darovanský dvůr Resort

17.11.2018


14:00 - 18:00

Prohlídka zámku Zbiroh - doprava autobusy.

V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu 220 Kč.

20:00
Slavnostní raut s živou hudbou pro účastníky Sněmu KVL ČR.


P o v ě ř e n í

zašlete na sekretariát KVL ČR doporučenou poštou nebo e-mailem do 29.10.2018.
(Bude-li zasláno e-mailem, obdrží potvrzení o přijetí pověřený i pověřující)

Pověřuji MVDr.: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ....

reg. číslo: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... z okresu: ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ..

zastupováním na XXVII. Sněmu KVL ČR, tj. hlasováním na sněmu

Jméno pověřujícího reg. číslo z okresu e-mail

V ... ... ... ... .... ... dne: ... ... ... ... Podpis: ... ... ... .... ... ... ... ... ...
... ... ... .... ... ... ... ... ...

Jeden člen KVL ČR smí zastupovat maximálně dva další členy (§6 organizačního a jednacího řádu).

Pověření, které nebude doručeno na sekretariát KVL ČR do 29. 10. 2018, je platné pouze jsou-li podpisy pověřujících úředně ověřeny. Pověření s úředně ověřenými podpisy vezměte s sebou na Sněm (netřeba zasílat předem).


    Pověření ke stažení (pdf)

Uzávěrka přihlášek 26.10.2018

Zaslání je nutné k zajištění vaší účasti na obědě a společenském večeru.

Zápis z jednání XXVII. sněmu KVL ČR – 17.11.2018

v Kongres a Golf hotelu Darovanský dvůr

Usnesení XXVII. Sněmu KVL ČR

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

Zpráva auditora a účetní uzávěrka za rok 2017

Ucetni_zaverky_a_zprava_auditora.pdf

Zveřejnění výsledků voleb

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Některým jsem při telefonickém rozhovoru v pondělí slíbil, že v úterý 6.11.2018 budou zveřejněny výsledky voleb.

Bohužel paní notářka dodá notářský zápis o průběhu voleb až ve středu 7.11.2018 místo slíbeného termínu v úterý.

Návrhy na změn řádů pro XXVII. Sněm KVL ČR

Disciplinární řád, Organizační a jednací řád, Disciplinární řád, Vnitřní předpis o postupu při posuzování zdravotního stavu koní při jejich koupi a vstupu do pojištění, Řád vzdělávání

Výroční zprávy pro XXVII. Sněm KVL ČR

Zpráva: prezidenta, revizní komise, čestné rady, mediální komise, ekonomické komise, legislativní komise, vzdělávací komise, zahraniční komise

Zápis č. 3 z jednání Volební komise KVL ČR 28.06.2018

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Dobeš, Raška , Umlášek, Vondráčková

Omluveni:

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 17. 1. 2018 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2018 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.