Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kandidátní listiny pro volby do orgánů KVL ČR 2018

PŘEDSTAVENSTVO

poř. č. kandidát
reg. č. KVL
KVL ČR
1.
Bernardy Jan, MVDr., Ph.D,
nar. 22. 1. 1957,
Jugoslávská 1333/30, Brno
102
2.
Borkovec Lubomír, MVDr.,
nar. 3. 3. 1955,
Křížovnická 1, Znojmo
302
3.
Daniel Karel, MVDr.,
nar. 7. 4. 1953,
Křižínkov 74, Osová Bitýška
551
4.
Grym Martin, MVDr.,
nar. 31.3.1971,
Tumaňanova 11/9, Brno-Mokrá Hora
3792
5.
Hlavová Renáta, MVDr.,
nar. 23. 11. 1956,
Rybova 6, Opava
418
6.
Holý Milan, MVDr.,
nar. 8. 5. 1983,
tř. 5. května 431, Pečky
5267
7.
Horáčková Kateřina, MVDr. Mgr.,
nar. 28. 10. 1978,
Žlebská 1617, Praha
6357
8.
Chvátal Karel, MVDr.,
nar. 31. 1. 1957,
Kollárova 1078/53, Kroměříž
679
9.
Nechvátalová Kateřina, MVDr., Ph.D.
nar. 1. 2. 1975,
Králova 929/28, Brno
5026
10.
Pokorný Jan, MVDr.,
nar. 6. 5. 1977,
Zábělská 321/66, Plzeň
4414
11.
Rejnek Vladimír, MVDr.,
nar. 1. 12. 1954,
Hrachoviště 9, Holice v Čechách
2422
12.
Rychlík Ondřej, MVDr.,
nar. 7.6.1961,
Nám. Jiřího z Lobkovic 2195/1, Praha
103
13.
Snášil Milan, MVDr., CSc.,
nar. 25. 12. 1955,
Boří 88/17, Brno
2441
14.
Solnař Jaroslav, MVDr.,
nar. 4. 5. 1961,
Dukelská 1818, Vsetín
672
15.
Sviták Novozámská Katka, MVDr., CSc.,
nar. 19. 5. 1957,
Spálená 37, Praha 1
3504
16.
Šimaliaková Anna, MVDr.,
nar. 31. 7. 1978,
nábřeží Svobody 1294/4, Český Těšín
4538
17.
Šínová Petra, MVDr.,
nar. 26. 1. 1984,
Olšany u Prostějova 288
5599
18.
Šterc Jan, MVDr., Ph.D.,
nar. 29.11.1961,
Křídlovická 699/16, Brno
1195
19.
Vaňousová Radka, MVDr.,
nar. 15.4.1978,
Husova 3143, Tábor
4580
20.
Vítek Michal, MVDr.,
nar. 15.3.1962,
Sv. Čecha 966/6, Hustopeče
1616
21.
Zelinka Martin, MVDr.,
nar. 4.4.1963,
Dostojevského 2508/42, Opava
1673


REVIZNÍ KOMISE

poř. č. kandidát
reg. č. KVL
KVL ČR
1.
Bittner Milan, MVDr.,
nar. 18. 6. 1950,
Sportovní 545, Nové Město na Moravě
723
2.
Fialová Jana, MVDr.,
nar. 12. 7. 1960,
U zoologické zahrady 219/13, Brno
2323
3.
Grymová Veronika, MVDr.,
nar. 9. 7. 1970,
Tumaňanova 11/9, Brno
4139
4.
Halbichová Vítová Martina, MVDr.,
nar. 21.12.1976,
Blešno 139
4435
5.
Mašková Stanislava, MVDr.,
nar. 1. 1. 1991,
Rokytnice nad Rokytnou 200
6986
6.
Moravec Pavel, MVDr.,
nar. 16. 8. 1951,
Benýškova 105/13, Klášterní Hradisko
3961
7.
Müllerová Lenka, MVDr.,
nar. 30. 4. 1971,
Staré náměstí 3, Ostrov
5885
8.
Peroutková Veronika, MVDr.,
nar. 31. 7. 1986,
Vladislav 6
5976
9.
Štrosová Vladěna, MVDr.,
nar. 10. 11. 1973,
Na Kotli 1175/31, Hradec Králové
4755
10.
Vranková Marie, MVDr.,
nar. 5. 7. 1967,
Skalice 14, Soběslav
3349
11.
Zajíc Josef, MVDr. Ph.D,
nar. 21. 8. 1955,
Wollmanova 672/7, Brno
4303
12.
Žabka Jan, MVDr.,
nar. 26.7.1955,
Žižkova 279, Horní Jelení
3428


ČESTNÁ RADA

poř. č. kandidát
reg. č. KVL
KVL ČR
1.
Andreas Zdeněk, MVDr.,
nar. 27. 7. 1958,
Příční 287, Telč
1343
2.
Frank Alois, MVDr.,
nar. 14.9.1954,
Sobotín 5
554
3.
Frkal Vojtěch, MVDr.,
nar. 29. 9. 1947,
Uherčice u Znojma 89
542
4.
Hošek Lubomír, MVDr.,
nar. 13. 12. 1957,
Gellnerova 879/8, Brno
2980
5.
Jičínský Jiří, MVDr.,
nar. 27. 7. 1948,
Husova 784, Náměšť nad Oslavou
1968
6.
Mazoch Michael, MVDr. LL. M.,
nar. 23. 3. 1956,
I. P. Pavlova 1017/62, Olomouc
2212
7.
Picmausová Dagmar, MVDr.,
nar. 17. 4. 1955,
Podskalská 1908/18, Praha
2886
8.
Piskovská Jana, MVDr.,
nar. 30. 7. 1961,
Svat. Čecha 546/24, Lipník nad Bečvou
3254
9.
Vencl Štěpán, MVDr.,
nar. 27.2.1983,
Bulharská 1421, Pardubice
5312
10.
Vokřálová Marie, MVDr.,
nar. 5. 7. 1957,
Dlouhá 41, Holohlavy
1109


KANDIDÁTI SE PŘEDSTAVUJÍ


KAREL DANIEL - Představenstvo

Vážení kolegové a kolegyně,

za dobu působení v představenstvu Komory i ve funkci prezidenta Komory, je velmi pravděpodobné, že nejspíš množství kolegů moje názory zná.

Budoucnost Komory? Bezesporu narůstají rozdíly v pohledu na výkon profese mezi jednotlivými oblastmi působení (u faremních zvířat, u společenských zvířat či u exotických a okrajových druhů). Vnější svět se stále mění a vyvíjí – zemědělská integrace a systém dotací,

přibývající právnické osoby, obchodní řetězce, elektronická komunikace (včetně e-vzdělávání, distančního poskytování odborných služeb či na druhé straně internetových obchodů), nezbytné specializace, měnící se právní povědomí zákazníků atd. Proto považuji za nejdůležitější otevřenost k měnícím se podmínkám, schopnost kompromisu na půdě volených orgánů i sněmu, dodržování demokratických principů, respekt přijatých rozhodnutí a důslednost při jejich prosazování.

Pohled veřejnosti na veterinární lékaře se může měnit – ačkoliv občané většinou nedělají rozdíl mezi praktickými veterinárními lékaři a státními veterinárními lékaři dozorových orgánů. Naše prestiž (někdy ale chtě nechtě i ostuda) je společná. A díky bohu zůstává v porovnání s ostatními profesemi či komorami relativně vysoká. Komorové výstupy však musí vycházet především z odborných a praktických pohledů. Daleko více než z mediálních zkratek či požadavků redaktorů na senzační sdělení.

A osobní důvod pro kandidaturu? Ještě stále si myslím, že pokud člověk chce přiměřené prostředí pro výkon vlastního povolání, udělá nejlépe, když se o to pokud možno přičiní podle svých sil sám.

Ostatním mohu nabídnout odhodlání, zkušenosti a nasazení podle svých sil.

MVDr. Karel DanielMARTIN GRYM - Představenstvo

Kandidát do představenstva KVL ČR Narozen: 31. března 1971 v Plzni Stav: ženatý; dvě děti Pracovní zařazení: praxe malých zvířat v Brně (jako OSVČ od roku 1997)

Vážení kolegové a kolegyně,

práci v Komoře vnímám jako svůj malý osobní příspěvek české veterinární komunitě a pomoc při její správě uvnitř naší stavovské organizace.

Působení v představenstvu považuji za politickou činnost, kde se střetávají různé pohledy, názory i životní hodnoty šestnácti aktérů, kteří lavírují od obhajoby nicnedělání po aktivní angažovanost, od mlčení k živé diskusi a od osobního prospěchu k prosazování zájmu celku. Vždy jsem se snažil být v pravé polovině spektra.

Rád bych pokračoval ve svém dosavadním působení v mediální komisi a redakční radě časopisu Zvěrokruh. Stavovský časopis chápu jako jedinečný prostředek k informování členské základny o dění v Komoře. Za míru úspěšnosti našeho periodika zatím nepovažuji čtenost, ale skromněji počet čísel vybalených z igelitu na rok a osobu.

Vzhledem k určitým legislativním zkušenostem bych se rád věnoval i účinkování v legislativní komisi. Zde jsem schopen nabídnout trpělivost a vytrvalost – dvě ctnosti v tomto oboru téměř nezbytné.

Předem děkuji všem voličům, kterým moje dosavadní působení v Komoře konvenuje, a dají mně svůj hlas.

MVDr. Martin GrymMILAN HOLÝ - Představenstvo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jmenuji se Milan Holý, narodil jsem se 8. 5. 1983 – kandiduji do představenstva.

Pět set znaků prý nestačí na to, aby se zde člověk prezentoval. Přitom mému příteli stačí tři verše, aby napsal haiku.

Veterinární medicína již má vše, co potřebuje. A to SVOBODU. Mým programem je jediné, k regulacím, které přicházejí z legislativy, nepřidávat další. Řídit se pravidlem 20/80 a zůstat realistou.

Slov je všude příliš moc.

Veterinární medicína je svobodné povolání.

MVDr. Milan HolýKATEŘINA HORÁČKOVÁ - Představenstvo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po dvou letech svého působení v představenstvu Kkomory jsem se rozhodla jít s kůží opět na trh a kandidovat znovu.

Během těch dvou let, kdy jsem působila ve vzdělávací a mediální komisi, jsem se rozhodně nenudila. Bylo zapotřebí přepracovat systém hodnocení vzdělávacích akcí, ve spolupráci s odbornými asociacemi

připravit návrh novely vzdělávacího řádu, a pochopitelně i podílet se na přípravě vzdělávacích akcí. Jsem velmi ráda, že to, co dříve „prostě nešlo“, dostává nyní konkrétnější obrysy jako právě zmiňovaná novela vzdělávacího řádu. Konference Gastroenterologie koček se Susan Little byla, co se odborného programu týče, „mým dítkem“, a ve spolupráci s dalšími kolegy a sekretariátem se podařilo ji uskutečnit. Ani práce v mediální komisi nebyla nezajímavá, dostávala se k nám různá témata, která bylo nutné zpracovat a prezentovat komoru a veterinární lékaře na veřejnosti jako odborníky, a také pravidelně připravovat náš stavovský časopis.

Protože je stále na čem pracovat, rozhodla jsem se pokračovat dále, pokud mi to vy, kolegyně a kolegové, i nadále umožníte. V rámci vzdělávací komise bych ráda i v příštích letech pokračovala v přípravě vzdělávacích akcí, zejména těch s kočičí tematikou, pod hlavičkou Komory, ať už webinářů, nebo seminářů a konferencí, kde mohu slíbit účast dalších specialistů v oboru medicíny koček. V rámci mediální komise bych ráda i nadále pokračovala ve zlepšování obrazu veterinárních lékařů na veřejnosti a zkvalitňování našeho časopisu. V rámci celého představenstva pak budu i nadále pracovat podle svého nejlepšího svědomí a s ohledem na členskou základnu. Protože nás v blízké budoucnosti čeká diskuse s úřady na téma lékové politiky a jejího vlivu na práci nás všech, nabízím své mnohaleté zkušenosti farmaceuta v rámci těchto jednání.

MVDr. Mgr. Kateřina HoráčkováJAN POKORNÝ - Představenstvo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

proč kandiduji:

1) Na podzim si budu nechávat dělat nové vizitky a sami uznáte, že by se tam hezky vyjímalo (kromě jiného)

– člen představenstva KVL ČR. A to ani nedomýšlím realizaci svých vlhkých snů (vypůjčím-li si oblíbenou repliku dr. Gryma), kdyby mi tam oficiálně natiskli – prezident. Anebo dokonce viceprezident (ale nebuďme neskromní, že, alespoň v předvolební kampani).

2) Hodlám plně využívat všech požitků spojených s vykonáváním volené funkce. Sice díky dr. Šimaliakové a jejímu slepému aktivismu už to není, co to bývalo. Ale mezi námi (tím míním sebe a vás, své voliče), každý, ač bezbřehý aktivismus má své limity.

3) Chci se během následujících dvou let (minimálně!) podívat do rozličných exotických destinací (na náklady Komory, samozřejmě!) a přinášet vám o nich poutavé reportáže v dnes již prakticky investigativním Zvěrokruhu, tomto dravci moderní žurnalistiky (logicky za obstojný honorář, jinak bohužel).

Základní teze: 1)

Jako člen představenstva nemám v plánu se přetrhnout. Jsem už ve věku, kdy se rozumný člověk pomaličku začíná vystříhávat pracovnímu nasazení. Logicky nekandiduji, abych pracoval, proto tedy nepočítám s nějakou vehementní činností, natož s exponováním se v komisích (platíte to všechno přeci jen vy, takže něco málo tím uspořím). Bez skrupulí to přenechám aktivistům.

2) Rád bych do organizačního chodu Komory zapojil i členy rodiny (maximálně však do třetího kolene), protože každá kačka dobrá.

3) V představenstvu hodlám držet pozice nekonstruktivní opozice a tím přispět k demokratizaci celého procesu.

Cíle:

1) Celkem v poklidu prožít následující dva roky a využít je k vlastnímu obohacení, a to jak po stránce duchovní a morální (tady si slibuji velký pokrok zejména díky vlivu již tradičně volených členů představenstva), tak po stránce materiální (viz výše).

2) Marketingově využít volené funkce k propagaci sebe, vlastního pracoviště a svých schopností (a nebát se je dostatečně nadsazovat).

3) Připravit si půdu pro bezproblémové obhájení funkce na další volební období.

Váš kandidát MVDr. Jan PokornýVLADIMÍR REJNEK - Představenstvo

MVDr. Vladimír Rejnek, Hrachoviště 9, okres Pardubice, nar. 1. 12. 1954, absolvent VŠV Brno v r. 1980, člen KVL od jejího založení. Soukromý vet. lékař, praxe smíšená.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem přesvědčen o nutnosti povinného členství v KVL, protože pouze jako jednotná profesní skupina máme větší naději na úspěch při jednáních se státními úředníky,

úřady, politiky, pojišťovnami, médii a dalšími institucemi. Proto by Komora navenek měla vystupovat jednotně, legislativní změny i mediální sdělení připravovat cíleně, citlivě a přijít s nimi v pravý čas na předem připravenou půdu. Nepovinným členstvím by Komora přišla o své pravomoci svěřené jí státem–vydávání licencí, registraci vet. lékařů a hlavně o pravomoci disciplinární.

Jsem proti povinnému vzdělávání. Je na každém, jak na sobě bude pracovat. Započatý trend komorových vzdělávacích akcí sice není bez chyb, ale jde správným směrem.

Představenstvo je takový malý parlament. Střetávají se v něm kolikrát různé názory, probíhají obsáhlé diskuse, ale nakonec ho musí opustit názor, na kterém se většina shodla.

Budu-li zvolen, chtěl bych pokračovat v práci v mediální komisi.

MVDr. Vladimír RejnekJAROSLAV SOLNAŘ - Představenstvo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

komora veterinárních lékařů je pro nás velmi důležitou organizací a vedle petice, kterou jsme mnozí podepsali, také jedinou možnou cestou k prosazování našich odborných názorů a požadavků směrem k veřejnosti.

Domnívám se, že hlavním úkolem KVL je „stmelení“ našeho veterinárního stavu navenek.

Jednotné vystupování a prosazování našich profesních zájmů. Například při potřebných novelizacích pro nás důležitých zákonů.

Je třeba, aby nás bylo vidět a slyšet stejně jako lékařskou komoru. Proto bych se rád podílel na tvorbě pozitivního vnímání veterinárních lékařů v ČR. Podle mého názoru zejména zintenzívněním spolupráce s médii a potřebnou popularizací našeho povolání.

Co se týká činnosti KVL, tak se domnívám, že máme rezervy v průběžném informování členů o celkovém dění v KVL. Jak slýchám od kolegů, téměř všichni jsme přesvědčeni, že platíme velké roční příspěvky a zpět se nám vrací „málo“.

V dalším období proto považuji za potřebné to přehodnotit a vynakládání peněz více zprůhlednit. Dozvědět se podrobněji, na co všechno byly fi nanční prostředky použity. Informace, která komise kolik spotřebovala, je bohužel nedostatečná.

Jsem přesvědčen, že práce pro představenstvo je náročná časově i psychicky. Je ale třeba, aby o práci jednotlivých orgánů a komisí byli všichni kolegové podrobně informováni. Aby úkoly byly jednoznačně dány a bylo zřejmé, kdo je za co jmenovitě zodpovědný.

Pokud se stanu členem představenstva, budu se podílet na zlepšení vztahu členské základny k vedoucím orgánům KVL. Přeji si, aby každý člen byl na „svou Komoru“ hrdý.

MVDr. Jaroslav SOLNAŘ
Dukelská 1818, 755 01 VSETÍNANNA ŠIMALIAKOVÁ - Představenstvo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vedení KVL se v posledních letech přibližuje svým členům, snaží se řešit jejich problémy a potřeby. Budu ráda, když bude tento trend pokračovat a čím dál méně uslyšíme, „že to nejde”. Prostor pro zlepšení vidím v lepší komunikaci představenstva s revizní komisí a čestnou radou. Abychom řešili problémy nás reálných veterinářů v praxi a společně nás chránili, nikoli však přivíráním očí nad opakovanými odbornými pochybeními.

Za velký přešlap považuji naše webové stránky, které si zaslouží rekonstrukci. Pokud se mi podaří uspět, ráda budu pokračovat v práci v legislativní komisi ve prospěch nás veterinářů a nikoli jiných skupin. Doufám, že i díky mně nebude KVL pouze organizací, co vybere členské příspěvky a vydá časopis.

MVDr. Anna ŠimaliakováPETRA ŠINOVÁ - Představenstvo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

iž osm let provozuji terénní praxi se zaměřením na medicínu skotu. Dlouhodobě sleduji dění v KVL a tak vás stejně jako v minulých volbách žádám o podporu v mé snaze se zapojit do činnosti představenstva.

Mým primárním cílem je přiblížit celou KVL řadovým členům, jejichž zájem o činnost Komory podle mého názoru dlouhodobě upadá.

Mezi mé další cíle patří vnést světlo do několika nejasných témat, jako je například DPH. A hlavně chci hájit zájmy nás, veterinárních lékařů proti zájmům dalších celků a institucí, jejichž silnější lobby dlouhodobě negativně ovlivňuje podmínky naší práce.

Ráda bych dosáhla situace, kdy se běžná odpověď představitelů Komory „Tohle nejde“ změní na „Uděláme pro to vše, co je v našich silách“

MVDr. Petra ŠinováRADKA VAŇOUSOVÁ - Představenstvo

MVDr. Radka Vaňousová Nar. 15. 4. 1978 v Táboře Kandiduji do představenstva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych pokračovala v již v započaté práci a to jak na poli vzdělávání, tak na poli legislativy. V posledních letech je veterinární stav zavalen nejrůznějšími

legislativními požadavky ať po stránce provozní pro výkon praxe, tak po stránce odborné. Řadový veterinární lékař ani není schopen všechny potřebné zákony vstřebat, natož je uvádět do praxe. Tady vidím jedno z hlavních témat fungování Komory veterinárních lékařů dovnitř.

Další velkou kapitolou je veterinární vzdělávání. Základní pilíře již jsou nastaveny, ale je nutné je nadále rozvíjet a zlepšovat.

Veterinární profese se velmi rychle proměňuje. Je nutné hledat spojence a bránit stávající podmínky pro výkon našich praxí co by svobodného povolání. Proměňují se nejen tyto podmínky, ale i celá společnost. Komora veterinárních lékařů musí být schopna uhájit svoji samosprávu a své pravomoce. Od Rossbach reportu již pár let uběhlo, ale nastavení veterinární lékové politiky je aktuálně naším největším úkolem.

MVDr. Radka VaňousováMICHAL VÍTEK - Představenstvo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ucházím se o vaši důvěru jako kandidát do představenstva KVL ČR. Podle mého názoru by měl mít každý kandidát jasnou a defi novatelnou představu o své práci pro členy KVL ČR. V dalším volebním období bych chtěl nadále pracovat v ekonomické komisi, jelikož mým hlavním zájmem byla vždy fi nanční prosperita KVL ČR.

Mám jasnou představu o fungování ekonomiky KVL ČR ve třech základních bodech, která se již částečně naplňuje: dodržování mírně přebytkového rozpočtu, udržování fi nanční rezervy ve výši zhruba 150 % a sociálního fondu na úrovni 10 % ročního rozpočtu. Základem pro realizaci této vize je samozřejmě hospodárné a účelné používání fi nančních prostředků KVL ČR. Pro uskutečnění tohoto cíle je samozřejmě nezbytná součinnost všech členů orgánů KVL ČR, a ekonomická komise by měla být koordinátorem tohoto dění. Další mojí úlohou, kterou chci plnit co nejlépe, je organizace sněmů a společenských akcí, hlavně plesu, pro členy Komory. Děkuji za případné vložení důvěry v moji osobu. Přeji krásné prožití konce léta.

konce léta. MVDr. Michal VítekMARTIN ZELINKA - Představenstvo

MVDr. Martin Zelinka, narozen 4. 4. 1963 v Opavě. Vysokou školu veterinární absolvoval v r. 1988.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po vojně jsem nastoupil v Okresním veterinárním zařízení v Opavě jako „obvoďák“. Mým obvodem byl velkokapacitní „prasečák“. Po privatizaci jsem měl malý obvod a malou vesnickou ordinaci. Dá se říct, že jsem si vyzkoušel téměř vše – práci ve farmaceutické firmě, v distribuční firmě léků, ale i práci na klinice v Německu.

Přes deset let jsem pracoval jako zaměstnanec na klinice malých zvířat v Opavě. Nyní opět jako OSVČ v ordinaci pro malá zvířata v Albrechticích u Českého Těšína.

Sice se mění režimy, ale povaha lidí se příliš nezměnila, a to jeden z důvodů, který mě přivedl k rozhodnutí kandidovat do představenstva Komory, dalším a mnohem významnějším důvodem je pak neuspokojivý vývoj postavení veterinárního lékaře ve společnosti. Nelze očekávat, že si nás společnost začne vážit sama od sebe. V době nadměrné liberalizace téměř všeho, na co si jen vzpomeneme, musíme svůj význam pro společnost prokázat a obhájit sami.

Komora musí být rovnocenným a sebevědomým partnerem Státní veterinární správy i Ministerstva zemědělství. Komora musí být garantem kvality poskytovaných služeb. Neměla by ale substituovat funkci univerzity tím, že bude „dovzdělávat“ absolventy. Jejich množství by nemělo být dáno velikostí dotací na studenta, ale požadavky společnosti. Budoucnost: vznik akreditovaných pracovišť, která by měla být v prvé řadě postavena na oborových specialistech a teprve pak na technickém