Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – 2019


 

XXVIII. Sněm

Komory veterinárních lékařů
České republiky

Hotel Galant, Mikulov


16. listopadu 2019

Hotel Galant, Mikulov

https://mikulov.galant.cz/
GPS souřadnice:
48°48'27.329"N, 16°38'26.299"E
mapa Google

Pořadatel organizátor:
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 2, 621 00 Brno, tel.: 549 256 407,
e-mail: sylva.skalova@vetkom.cz, http://www.vetkom.cz


Organizační pokyny

Místo konání:
Sněm se uskuteční 16.11.2019 v Hotelu Galant Mikulov, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
Parkování: Zajištěno zdarma v areálu hotelu.
Oběd:
Hradí organizátor Sněmu řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu a 1 doprovodné osobě a bude podáván v restauraci hotelu. V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu 300 Kč.
Rauty:

Hradí organizátor řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu a 1 doprovodné osobě a konají se 15. a 16.11.2019 od 20.00 hod.

V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu: páteční raut 15.11. - 400 Kč,
sobotní raut s večerním programem 16.11. - 500 Kč.

Ubytování:

V hotelu si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně.

Kontakt na rezervaci ubytování: 519 323 353, hotel@galant.cz

Při rezervaci prosím hlaste, že jste účastníky sněmu.


PROGRAM XXVIII. Sněmu KVL ČR

16.11.2019 - Hotel Galant Mikulov


08:00 - 10:00
Prezence účastníků - Hotel Galant Mikulov
10:00 - 12:00 Vystoupení hostů a jednání Sněmu KVL ČR
12:00 - 13:30
Oběd pro účastníky Sněmu KVL ČR
13:30 - 18:00
Jednání Sněmu KVL ČR, diskuse
18:00 Předpokládaný závěr sněmu

DOPROVODNÝ PROGRAM

XXVIII. Sněmu KVL ČR

15.11.2019

20:00 - 24:00
Raut, Hotel Galant Mikulov

16.11.2019


14:00

Prohlídka Mikulova s průvodcem, návštěva zámku a vinařství spojená s ochutnávkou.

Doplatek pro další doprovodnou osobu 300 Kč.

20:00
Slavnostní raut s živou hudbou pro účastníky Sněmu KVL ČR, Hotel Galant Mikulov


P o v ě ř e n í

zašlete na sekretariát KVL ČR doporučenou poštou nebo e-mailem do 31.10.2019.
(Bude-li zasláno e-mailem, obdrží potvrzení o přijetí pověřený i pověřující)

Pověřuji MVDr.: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ....

reg. číslo: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... z okresu: ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ..

zastupováním na XXVIII. Sněmu KVL ČR, tj. hlasováním na sněmu

Jméno pověřujícího reg. číslo z okresu e-mail

V ... ... ... ... .... ... dne: ... ... ... ... Podpis: ... ... ... .... ... ... ... ... ...
... ... ... .... ... ... ... ... ...

Jeden člen KVL ČR smí zastupovat maximálně dva další členy (§6 organizačního a jednacího řádu).

Pověření, které nebude doručeno na sekretariát KVL ČR do 31.10.2019, je platné pouze jsou-li podpisy pověřujících úředně ověřeny. Pověření s úředně ověřenými podpisy vezměte s sebou na Sněm (netřeba zasílat předem).

Pověření ke stažení (pdf)


Doplatky za další doprovodné osoby nutno uhradit do 31.10.2019
na účet č. 35897006/2700. Variabilní symbol: Vaše registrační číslo.

Uzávěrka přihlášek 25.10.2019

Zaslání je nutné k zajištění vaší účasti na obědě a společenském večeru.

Zápis z jednání XXVIII. sněmu KVL ČR – 16.11.2019

který se konal dne 16. listopadu 2019

v hotelu Galant, Mikulov

Usnesení XXVIII. Sněmu KVL ČR

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

Pozměňovací návrhy k návrhům na doplnění či úpravu řádů KVL – MVDr. Lubomír Hošek

Pozměňovací návrhy k návrhům na doplnění či úpravu řádů  KVL, které se chytají být předloženy na 28. sněmu KVL  v roce 2019 (Mikulov)

Výroční zprávy pro XXVIII. Sněm KVL ČR

Zpráva: prezidentky a viceprezidenta, revizní komise, čestné rady, mediální komise, ekonomické komise, legislativní komise, vzdělávací komise, zahraniční komise

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na zaúkolování představenstva KVL ČR stran lokalit konání sněmů komory

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný))) Sněm ukládá představenstvu KVL ČR, aby byly příští řádné sněmy KVL ČR, počínaje rokem 2020, umístěny […]

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na vyloučení Ing. Martina Kolovratníka z jednacího sálu sněmu

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný))) Sněm se usnesl, že přítomnost Ing. Martina Kolovratníka v prostorách konání jednání Sněmu není žádoucí a […]

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na zaúkolování představenstva KVL ČR stran řešení problematiky povinností veterinárních lékařů

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný))) Sněm ukládá představenstvu KVL ČR, aby na příštím řádném Sněmu v roce 2020 předložilo vypracovaný návrh/návrhy […]

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na zaúkolování představenstva KVL ČR k urychlení funkčnosti řádu vzdělávaní KVL ČR

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný))) Sněm ukládá představenstvu KVL ČR, aby nejpozději do konce svého funkčního období provedlo takové kroky, které […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na doplnění Volebního řádu do orgánů komory

(((navrhuje: MVDr. Katka Sviták Novozámská ))) V § 6 v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno f), které zní: f) […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve IV. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. V případě, že […]