Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k aktuálním vládním opatřením (od 28.10.2020)

Na základě usnesení Vlády ze dne 26.10.2020 č. 1102, kterým se zakazuje volný pohyb osob od 28.10.2020  do 3.11.2020 v době od 21:00-04:59 se pro výkon veterinární činnosti a cesty do zařízení veterinární péče vztahuje výjimka.

Na základě usnesení Vlády ze dne 26.10.2020 č. 1103, kterým se zakazuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách od 28.10.2020- 3.11.2020. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti , které nejsou živností podle živnostenského zákona, tedy ani poskytování veterinární péče.

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-volneho-pohybu-1102.pdf

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-1103.pdf

MVDr. Radka Vaňousová


omezeni-volneho-pohybu-1102.pdf

zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-1103.pdf