Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k aktuálním vládním opatřením

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě usnesení Vlády 1079, 1080  platného od 22.10.2020 do 3.11.2020 veterinární ordinace a poskytování veterinárních služeb není zakázáno  za stávajících vyhlášených hygienických opatřeních (roušky, desinfekce, rozestupy, počet doprovodných osob…). Předchozí usnesení vlády týkající se nouzového stavu zůstávají v platnosti.

Provoz sekretariátu Komory veterinárních lékařů ČR pro veřejnost je omezen. Je upřednostňován písemný, telefonický či elektronický kontakt. V případě, že je nutné se na sekretariát dostavit osobně, potom je nutné se předem domluvit na termínu.

MVDr. Radka Vaňousová