Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k platbě pojištění

  PRO PRAXI

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych vám připomněla, že podle Rámcové pojistné smlouvy číslo 7720145900 je nutná úhrada pojistného na rok 2010 do 25. 2. 2010. Smlouva byla zveřejněna ve Zvěrokruhu číslo 1/2007.

Platby pojištění na rok 2010:

Volba rozsahu pojištění přímou platbou podle tabulky:

Variabilní symbol: reg. číslo člena KVL
Konstantní symbol: 0558
Číslo účtu: 97 08 00 75 24
Kód banky: 0600 (Ge Money Bank, a. s.)

Majitel účtu: ITEAD, a. s.,
Masarykovo nám. 1484
530 02 Pardubice
IČ 00485829

Pojistné plnění / rozsah plnění

Poř. č.
Limit pojistného plnění 1)
Spoluúčast 2)
Územní platnost
Roční pojistné
1.
250 000 Kč
1 000 Kč
ČR
2 400 Kč
2.
500 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč
3.
1 000 000 Kč
1 000 Kč
4 100 Kč
4.
2 000 000 Kč
1 000 Kč
5 350 Kč
5.
3 000 000 Kč
1 000 Kč
6 800 Kč
6.
5 000 000 Kč
1 000 Kč
10 200 Kč
x7.
10 000 000 Kč
1 000 Kč
16 000 Kč
1.
250 000 Kč
1 000 Kč
Evropa
3 600 Kč
2.
500 000 Kč
1 000 Kč
4 500 Kč
3.
1 000 000 Kč
1 000 Kč
6 525 Kč
4.
2 000 000 Kč
1 000 Kč
8 025 Kč
5.
3 000 000 Kč
1 000 Kč
10 210 Kč
6.
5 000 000 Kč
1 000 Kč
15 300 Kč
7.
10 000 000 Kč
1 000 Kč
24 000 Kč
Horní hranice pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku ze všech druhů sjednaných pojištění pro jednoho a každého pojištěného a v průběhu pojistného roku nelze rozsah navýšit.

 
Zdeňka Hanelová, tel.: 602 783 769