Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k platbě pojištění 2009

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vám připomněla, že dle Rámcové pojistné smlouvy číslo 7720145900 je nutná úhrada pojistného na rok 2009 do 25.2.2009. Smlouva byla zveřejněna ve Zvěrokruhu číslo 1/2007.

Platby pojištění na rok 2009:

Volba rozsahu pojištění přímou platbou dle tabulky:

Variabilní symbol: reg. číslo člena KVL

Konstantní symbol: 0558

Číslo účtu: 97 08 00 75 24

Kód banky: 0600 (Ge Money Bank, a.s.)

Majitel účtu: ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484
530 02 Pardubice
IČ 00485829

Pojistné plnění /rozsah plnění

Poř.

č.

Limit pojistného plnění 1)

Spoluúčast 2)

Územní platnost

Roční pojistné

1.

250 000 Kč

1 000 Kč

ČR

2 400 Kč

2.

500 000 Kč

1 000 Kč

3 000 Kč

3.

1 000 000 Kč

1 000 Kč

4 100 Kč

4.

2 000 000 Kč

1 000 Kč

5 350 Kč

5.

3 000 000 Kč

1 000 Kč

6 800 Kč

6.

5 000 000 Kč

1 000 Kč

10 200 Kč

x7.

10 000 000 Kč

1 000 Kč

16 000 Kč

1.

250 000 Kč

1 000 Kč

Evropa

3 600 Kč

2.

500 000 Kč

1 000 Kč

4 500 Kč

3.

1 000 000 Kč

1 000 Kč

6 525 Kč

4.

2 000 000 Kč

1 000 Kč

8 025 Kč

5.

3 000 000 Kč

1 000 Kč

10 210 Kč

6.

5 000 000 Kč

1 000 Kč

15 300 Kč

7.

10 000 000 Kč

1 000 Kč

24 000 Kč

1) Horní hranice pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku ze všech druhů sjednaných pojištění pro jednoho a každého pojištěného a v průběhu pojistného roku nelze rozsah navýšit.Navýšení je možné jen individuální smlouvou na připojištění nad zvolený rozsah. Kriteria pro výpočet pojistného je roční obrat, počet zaměstnanců a zvolená pojistná částka.