Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k vyšetření antirabických protilátek

Informace k vyšetření antirabických protilátek

Vyšetření antirabických protilátek v německém ústavu v Giessenu stojí v současné době 45,- €. Certifikát s výsledkem vyšetření zasílají z ústavu přímo veterináři. Fakturace se provádí přes náš ústav, cca jednou měsíčně dostáváme faktury za uplynulé období. Od nás tedy dostane veterinář fakturu na 1900,- Kč, tj. cena za vlastní vyšetření, dopravné, balné a bankovní poplatky. Fakturu zašleme krátce po odeslání vzorků do Giessenu, tak aby ji veterinář dostal ještě před obdržením výsledků a mohl částku inkasovat od zadavatele před jejich předáním. Vzhledem k celkem vysokému počtu sér se může stát, že se v Německu spletou a pošlou fakturu sami přímo veterináři, jak to dělají u nich. V tomto případě Vás prosíme, abyste nás na toto upozornili a podle dohody buď fakturu proplatili sami (cca 800 Kč za bankovní poplatky) nebo ji předali nám k proplacení. Případné dotazy zodpoví pracovníci NRL pro vzteklinu v SVÚ Liberec ( Dr.Prausová) tel.: 482 751 578