Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o oslavách 90. výročí založení VFU

INFORMACE O OSLAVÁCH 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VFU

OSLAVY 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VFU BRNO

SE USKUTEČNÍ V TÝDNU

OD 10. DO 14. LISTOPADU 2008

Slavnostní zahájení za přítomnosti čestných hostů proběhne v pondělí.
V dalších dnech tohoto týdne se bude konat řada shromáždění a konferencí.

Shromáždění akademické obce univerzity v aule VFU

Konference o historii veterinárního a farmaceutického vzdělávání

Setkání zakladatelů Farmaceutické fakulty

Imatrikulace – den otevřených dveří

Lenfeldovy a Höklovy dny (XXXVIII. konference)

Slavnostní předání „zlatých diplomů“ absolventům z roku 1958

Neformální setkání kolegů – členů Klubu dějin

Po celý týden potrvá výstava publikací zlatého fondu v prostorách knihovny VFU

Program a harmonogram akcí v průběhu týdne bude k dispozici na internetových stránkách www.vfu.cz