Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o výskytu klasického moru prasat

Informace o výskytu klasického moru prasat

Slovensko oznámilo prostřednictvím ADNS první výskyt ohniska KMP u domácích prasat v roce 2008. Příznaky onemocnění byly zjištěny u prasat v chovu Pigagro, s. r. o, v okresu Levice. V tomto hospodářství je chováno asi 7000 prasat. Nákaza byla potvrzena 11. dubna 2008. Nejbližší hospodářství s chovem prasat je od ohniska vzdáleno 2 km.

Žádám všechny krajské veterinární správy, aby prostřednictvím svých inspektorátů zajistily informovanost chovatelů o aktuální nákazové situaci.

Inspektoráty i chovatelé by si měli zkontrolovat své pohotovostní plány. Všichni chovatelé by si měli uvědomit možná rizika a dodržovat veškerá protinákazová opatření.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád,
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat