Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace ohledně konání sněmu České stomatologické komory

Dobrý den paní doktorko,

dle Vaší žádosti jsem se spojil s právním zástupcem České stomatologické komory za účelem ověření okolností konání stomatologického sněmu dne 12.12. a podávám následující zjištění:

Sněm stomatologické komory byl svolán s předstihem určeným řády stomatologické komory, a to v době, kdy ještě tehdy účinná opatření jeho konání neumožňovala. Každopádně v rámci rozvolňování bylo v době od 9.12. do 17.12. účinné usnesení vlády č. 1290, které konání takové akce umožnilo. V ustanovení článku I. předmětného usnesení byly zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb to ale s výslovnou výjimkou „schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona“. Šlo tedy o výjimku, která nakonec konání stomatologického sněmu jednoznačně umožnila.

Předmětná výjimka by jednoznačně byla využitelná rovněž pro Komoru veterinárních lékařů, každopádně z opatrnosti výslovně dodávám, že tato výjimka neplatila v době původního listopadového termínu sněmu KVL, neplatila ani v době, kdy byla ze strany KVL podána žádost adresovaná Ministerstvu zdravotnictví o umožnění konání sněmu a dnes už opět neplatí. Skutečnost, že stomatologický sněm se mohl konat, je dán shodou okolností, kdy předem stanovený termín nakonec odpovídal době, kdy došlo ke krátkodobému rozvolňování opatření.

S ohledem na výše uvedené podotýkám, že včera obdržené negativní sdělení ze strany Ministerstva zdravotnictví ohledně možného konání sněmu KVL v lednovém termínu nelze vnímat tak, že sněm jednoznačně nebude možné v termínu 9.1.2021 konat. Tak tomu není – shodně jako v listopadu doporučujeme, aby případné zrušení sněmu bylo realizováno až poté, kdy nabudou účinnosti opatření účinná pro dobu konání sněmu. Jak je totiž vidno, pokud by došlo k rozvolňování, není vyloučeno, že vláda může vydat i takové opatření, které by konání sněmu výslovně umožnilo.

Případně jsme ve věci k dispozici

S přátelským pozdravem
Mgr. Zbyněk Láník
advokát