Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro členy komory, kteří vykonávají funkci v orgánech KVL ČR

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Členové kteréhokoliv orgánu Komory mají nárok na cestovní náhrady (vč. stravného) a náhradu za ztrátu času stráveného výkonem této funkce.

Pro rok 2009 se jedná o následující sazby:

Stravné tuzemské: 5 – 12 hod.
60 – 72 Kč
  nad 12 – 18 hod.
92 – 110 Kč
  nad 18 hod.
144 – 172 Kč

Náhrada za použ. vozidla:    
– sazba základní náhrady: motocykly a čtyřkolky 1,10 Kč/km
  os. automobily 3,90 Kč/km
    (vyhl.č. 451/2008 Sb.)

Průměrná cena PHM pro účely stanovení náhrady za spotřebu
PHM od 1. 1. 2009 (vyhl. č. 451/2008 Sb.).
BA 91 oktanů ……………………… 26,30 Kč
BA 95 oktanů ……………………… 26,80 Kč
BA 98 oktanů ……………………… 29,00 Kč
Nafta motorová …………………… 28,50 Kč

V případě, že je k cestovnímu příkazu přiložena účtenka za nákup pohonných hmot s příslušným datem, je při výpočtu náhrad upřednostněna cena na účtence.

Orientační tabulka výše náhrad za 1 km pro vybrané prům. spotřeby a pohonné hmoty

Průměrná spotř.
(litry/100 km)
BA 95 oktanů
(Kč/km)
Nafta motorová
(Kč/km)
5
5,24
5,33
5,5
5,37
5,47
6
5,51
5,61
6,5
5,64
5,75
7
5,78
5,90
7,5
5,91
6,04
8
6,04
6,18
8,5
6,18
6,32
Náhrada za ztrátu času valorizovaná o inflaci r. 2008 činí 160 Kč/h.