Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

5. středoevropský veterinární kongres

http://www.techagro.cz/

V Brně dne 15. 3. 2012

Vážený pane, vážená paní,

přijmete naše pozvání na mezinárodní zemědělské veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA, které se uskuteční v areálu brněnského výstaviště od soboty 31. března do středy 4. dubna 2012.

Výstavní areál zaplní do posledního místa na sedm set vystavovatelů ze dvaceti zemí. Svým rozsahem je letošní ročník největší ve své historii, neboť obsadí více než 67.000 m2 výstavní plochy. Podstatnou část výstavy tvoří tradičně zemědělská technika. Najdete zde také technologie pro chov hospodářských zvírat, veterinární laboratorní techniku, veterinární přístroje, diagnostické a léčebné přípravky. Nebude chybět ani výstava hospodářských zvírat pod patronátem chovatelských svazu.

Tradicí veterinárního veletrhu ANIMAL VETEX se stal i Středoevropský veterinární kongres, konaný pod záštitou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Komory veterinárních lékařů CR a SR a státních veterinárních správ České republiky a Slovenska ve dnech 2.-3. dubna. Připravovaný již pátý ročník proběhne ve více slavnostním duchu. Úvodní den připomene výročí dvě stě padesáti let existence veterinárního vzdělávání. Mimo zdůraznění významu, rozmanité role a uplatnění této profese budou při slavnostním setkání oceněny veterinární osobnosti a představeny kulturní a společenské dovednosti zvěrolékařů.

Druhý den veterinárního kongresu je nazván jako Antibiotický veterinární den. Hovořit se bude o veterinární antibiotické politice zahrnující poznatky a možnosti správné antibiotické praxe v humánní a veterinární medicíně.

Věříme, že návštěva agrárních veletrhu pro Vás bude jedinečnou příležitostí k získání nových informací i nevšední podívanou. Více informací o výstave a možnost registrace k účasti najdete na stránkách www.animal-vetex.cz nebo na http://www.cevc.cz%20

Těšíme se na Vaši návštěvu v Brně.

S pozdravem

Oficiální doprovodný program
Mezinárodního veterinárního veletrhu ANIMAL VETEX
31.3.-4.4.2012

III. informace

5. středoevropský veterinární kongres

při příležitosti výročí 250 let veterinárního vzdělávání

2.–3.4.2012
Brno, Česká republika

SETKÁNÍ VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA

pondělí, 2.4.2012, od 14:00 hod.

Brněnské Výstaviště, Kongresové centrum, sál A

12:00   Registrace
Kongresové centrum – vstupní hala
Sál A    
Předsedající: MVDr. Mirko Treu, CSc.
14:00   Úvodní slovo k historii veterinární medicíny a veterinárního vzdělávání
MVDr. Pavel Brauner, Ph.D., VFU Brno
14:20   Pozdravení představitelů spolupořadatelů a hostů
(prof. Večerek, prof. Pilipčinec, doc. Malena, prof. Bíreš, Dr. Rychlík, Dr. Stodola, Ing. Kuliš a hosté)
15:15   Ocenění veterinárních osobností
Ing. Jiří Kuliš, Veletrhy Brno, MVDr. Mirko Treu, CSc., VFU Brno
16:15   Řízená diskuse ke studiu, praxi a budoucnosti veterinární medicíny
MVDr. Mirko Treu, CSc., VFU Brno
18:00   Volná diskuse účastníků a ročníkových srazů
Sál D – jednání zástupců chovatelských svazů s kontrolními, dozorovými a výrobními institucemi veterinárních biopreparátů a léčiv o politice v oblasti AMR
Předsedající: MVDr. Jiří Bureš.
16:15   ÚSKVBL/ÚŠKVBL, SVS/SVPS, IFAH-Europe/CSAVPC
17:30   Závěr
Sál E – jednání prezidií veterinárních asociací
Předsedající: MVDr. Jan Bernardy, Ph.D.
16:45   Koordinace vzdělávacích akcí
16:25   Specializace veterinárních lékařů na národní a evropské úrovni
17:30   Závěr

od 19:00 hod. – galerie pavilonu A

Společenský večer

Barel Rock, Slovácký krúžek v Brně

Spolupořadatelé akce:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Státní veterinární správa ČR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Komora veterinárních lékařů ČR
Komora veterinárnych lekárov SR
Asociace veterinárních lékařů ČR
Klub dějin veterinární medicíny a farmacie

ANTIBIOTICKÝ VETERINÁRNÍ DEN

úterý, 3.4.2012, 9:00 hod.

Brněnské Výstaviště, Kongresové centrum, sál A

08:00   Registrace
Kongresové centrum – vstupní hala
Veterinární antibiotická politika
Motto: “Adequate antibiotic policy – chalenges and opportunities in both human and veterinary medicine”
Předsedající: Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
09:00   Úvodní slovo
Doc. MVDr. Milan Malena Ph.D., ÚVS SVS ČR
09:10   Antibiotická politika z pohledu veterinární oblasti
RNDr. Jiří Mach, MZe ČR
09:25   Vývoj politiky v oblasti AMR v mezinárodním kontextu a možné dopady na ČR
Prof. MVDr. Alfred Hera CSc., ÚSKVBL
09:40   Národní antibiotická politika (NAP)
Bc. Jan Šturma, SZÚ
09:55   AMR z pohledu Komory veterinárních lékařů ČR
MVDr. Ota Huml, KVL ČR
10:10   Národná politika Slovenska v oblasti AMR
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ŠVPS SR, MVDr. Judita Hederová, ÚŠKVBL Nitra, MVDr. Ladislav Stodola, KVL SR, Ing. Andrea Brtková, ŠVPÚ Dolný Kubín
11:10   Přestávka – káva
Motto: “Evidence based medicine need sufficient background“
Předsedající: MVDr. Jiří Bureš
11:25   AMR z pohledu veterinárního farmaceutického průmyslu
Dr. Declan O´Brien, IFAH-Europe
11:40   Aktuální otázky odpovědného přístupu používání antibiotik
Dr. Tony Simon, Pfizer AH
12:00   AMR z pohledu Státní veterinární správy ČR
MVDr. Petr Šatrán, Ph.D., ÚVS SVS ČR
12:10   Výsledky testování původců zoonóz v ČR
MVDr. Tomáš Černý, SVÚ Praha
12:25   Systém sledování spotřeby VLP v ČR a v EU
Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D., ÚSKVBL
12:35   Panelová diskuse
MVDr. Jiří Bureš, ÚSKVBL
13:00   Přestávka – oběd
Antibiotická rezistence a živočišná výroba
Motto: „Use of antimicrobials in animals – as little as possible but as much as necessary“
Předsedající: MVDr. Jan Bernardy, Ph.D.
14:00   Racionalizace léčby mastitid
Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., VFU Brno
14:15   Účinná prevence průjmových a respiračních onemocnění telat s ohledem na antibiotickou politiku
Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM,m VFU Brno
14:30   AMR v chovech prasat
MVDr. Kateřina Nechvátalová, Ph.D., VÚVeL, MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., VFU Brno
14:45   AMR v chovech drůbeže
MVDr. Karel Kutlvašr, soukromý veterinární lékař
15:00   Diskuse a závěr

POSTERY

AMR a distribuce MIC u Gram negativních respiratorních a enterálních patogenů prasat
MVDr. Zdeňka Kučerová

AMR a distribuce MIC u Gram negativních respiratorních a enterálních patogenů skotu
MVDr. Zdeňka Kučerová

Změna programu vyhrazena!

Jednacím jazykem čeština/slovenština/angličtina – zajištěno simultánní tlumočení.

Spolupořadatelé akce:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Státní veterinární správa ČR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Komora veterinárních lékařů ČR
Komora veterinárnych lekárov SR
Česká buiatrická společnost
Česká asociace veterinárních lékařů specialistů na choroby prasat
Česká asociace aviární medicíny
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Pořadatel akce:

Veletrhy Brno, a.s.

2012-pozvánka CEVC.pdf

2012-CEVC_program_III.pdf