Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dermatologický seminář II. KVL SR

KOMORA VETERINÁRNYCH LEKÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY


POZVÁNKA

DERMATOLOGICKÝ SEMINÁR

II. časť

18. – 19. september 2010

hotel Senec, Slnečné jazerá – sever, Senec

Sobota 18. 9. 2010
08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 Klinický prístup u pacienta s papulami, pustulami a krustami
(MVDr. Lucia Panáková, DipECVD)
10:30 – 11:00 Prestávka
11:00 – 12:30 Histologické vyšetrenie kožných excizí a biopsií z ďalších tkanív a orgánov
(MVDr. Jaromír Benák)
12:30 – 13:30 Prestávka – obed
13:30 – 15:00 Klinický prístup k pacientovi s pododermatitídou
(MVDr. Lucia Panáková, DipECVD)
15:00 – 15:30 Prestávka
15:30 – 17:45 Kazuistiky
(MVDr. Jan Rybníček, DipECVD MRCVS)

Nedeľa 19. 9. 2010
09:00 – 10:30 Pacient s pigmentovými abnormalitami, eróziami a ulceráciami, časť I.
(MVDr. Jan Rybníček, DipECVD MRCVS)
10:30 – 11:00 Prestávka
11:00 – 12:30 Pacient s pigmentovými abnormalitami, eróziami a ulceráciami, časť II.
(MVDr. Jan Rybníček, DipECVD MRCVS)
12:30 – 13:30 Prestávka – obed
13:30 – 15:00 Choroby kožných derivátov s hlbším zameraním na choroby pazúrov a riasy pazúrového lôžka
(MVDr. Jan Rybníček, DipECVD MRCVS)
15:00 – 15:30 Prestávka
15:30 – 17:45 Kazuistiky
(MVDr. Lucia Panáková, DipECVD)


MVDr. Jan Rybníček, DipECVD MRCVS

Dr. Jan Rybníček ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1990, kedy spromoval ako MVDr. na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne. Po ukončení štúdia pôsobil s ročným prerušením do roku 1997 ako postgra-duálny študent a neskôr ako odborný asistent na Klinike chorôb malých zvierat a koní (VFU, Brno), kde sa začal viac špecializovať na kožné ochorenia. V roku 1995 dostal Fulbrightove štipendium na roky 1995-1996 a potom v roku 1998 pôsobil ako Fulbright Scholar na University of California, Davis, USA. Tu pod vedením Prof. P.F. Moora, Dr. T.L. Gross, Dr. V.K. Affolter a Prof. P.J. Ihrkeho vzdelával v dermatohistopatológii, klinickej dermatológii a súčasne pracoval na imunohistologickom výskume sebózní adenitidy u psov. Táto práca viedla k prezentácii výsledkov výskumu v roku 1996 na 3. Svetovom kongrese veterinárnej dermatológie v Edinburgu vo Veľkej Británii, kde za prezentáciu “Sebaceous Adenitis: An Immunohistological Examination” bol ocenený cenou za najlepší referát v kategórii mladých autorov. V rokoch 1997 – 2005 Dr. Rybníček pôsobil ako privátny veterinárny špecialista – klinický dermatológ na klinike Jaggy v Brne. V tejto dobe založil dermatohistopatologický servis, ktorý funguje bez prerušenia dodnes. . Od roku 1995 je členom Americkej akademie veterinárnej dermatológie (AAVD) a od roku 1998 je členom Európskej spoločnosti veterinárnej dermatológie (ESVD). Od roku 2005 je Dr. Rybníček členom the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS), Veľká Británia. . V rokoch 2005 – 2008 sa dermatologicky profi loval vo Veľkej Británii na University of Bristol, kde pôsobil ako rezident veterinárnej a komparativnej dermatológie. Rezidentúru, pod vedením Dr. Petera Hilla ukončil v júli 2008 a v roku 2009 bol po úspešnom absolvovaní skúšok boardovaný ako medzinárodný špecialista v obore veterinárnej dermatológie – diplomant Európskej college veterinárnej dermatológie (Diplomate of the European College of Veterinary Dermatology – DipECVD). . V súčasnosti Dr. Rybníček pôsobí opäť v Českej republike, kde okrem dermatohistopatologického servisu zabezpečuje špecializovanú klinickú dermatologickú a alergologickú ambulanciu v Brne (Klinika Jaggy) a Prahe (Veterinárna nemocnica Libuš). . Dr. Rybníček je autorom viac ako tridsiatich dermatologických článkov v zahraničných a českých odborných časopisoch a je autorom mnohých dermatologických kapitol v rôznych českých a zahraničných monografi ách. Jeho prednáškova činnosť predstavuje viac ako 100 dermatologických prednášok vo svete aj u nás.

MVDr. Lucia Panáková, DipECVD

Dr. Lucia Panáková ukončila vysokoškolské vzdelanie v roku 2002 na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne a bola promovaná MVDr. Po ukončení štúdia absolvovala ročný Internship na Klinike Internej medicíny malých zvierat na Ludwig- Maximilianovej Univerzite v Mníchove. Od februára 2004 do februára 2007 sa ďalej dermatologicky profi lovala v rámci dermatologickej rezidentúry (Residency of European College of Veterinary Dermatology) na veterinárnej klinike v Birkenfelde v Nemecku. Pravidelne sa zúčastňovala dermatohistopatologického tréningu pod vedením Dr. Sonyi Bettenay DipECVD. V roku 2006 pôsobila ako hosťujúci rezident na Univerzite v Mníchove pod vedením Prof. Ralfa Muellera, DipECVD, DipACVD Na klinike v Birkenfelde pôsobila až do februára 2009 ako odborný asistent pre veterinárnu dermatológiu. Od roku 2003 je členom Európskej Spoločnosti Veterinárnych Dermatológov- ESVD a od roku 2010 tiež členom Európskej Spoločnosti Felínnej Medicíny- ESFM. . V roku 2009 bola po úspešnom absolvovaní skúšok boardovaná ako medzinárodný špecialista v obore veterinárnej dermatológie- Diplomate of the European College of Veterinary Dermatology – DipECVD. V rokoch 2003-2010 pravidelne prednáša na seminároch a prednáškach pre odbornú verejnosť, ako aj pre chovateľov v nemčine, angličtine a slovenčine. Od leta 2009 pôsobí ako veterinárny dermatológ na veterinárnej Klinike Jaggy Praha a septembra 2010 tiež poskytuje raz týždenne dermatologický servis v Bratislave v priestoroch Polikliniky SIBRA. . Publikácie v zahraničných časopisoch: Cutaneous epitheliotropic T-cell lymphoma with dissemination to the liver in an eastern chipmunk (Tamias striatus).Panakova L, Heckers K, Majzoub M, Mueller RS In: Vet Dermatol. 2009 Oct 15 . Three novel canine papillomaviruses support taxonomic clade formation. Lange CE, Tobler K, Ackermann M, Panakova L, Thoday KL, Favrot C. In: J Gen Virol. 2009 Nov; 90(Pt 11):2615-21 . Thyroid testing in Sloughis. Panakova L, Koch H, Kolb S, Mueller RS. J Vet Intern Med. 2008 Sep-Oct;22(5):1144-8.

MVDr. Jaromír Benák

Veterinární a farmaceutická Univerzita, Fakulta veterinární medicíny, Brno, CZ 1996 . Doktor veterinárnej medicíny Diplomate of American College of Veterinary Pathologists . September 2008 University of California at Davis, Veterinary Medical Teaching Hospital Department of Anatomical Pathology, August 2003 – Júl 2006• Rezidentúra . Cornell University, College of Veterinary Medicine, Department of Biomedial Sciencies, Section of Anatomic Pathology, Jún 13, 2005 – Júl 8, 2005 . University of California at Davis, Veterinary Medical Teaching Hospital . Department of Anatomical Pathology, Júl 2002 – December 2002 . California Animal Health and Food Safety Laboratory System, CAHFS – Davis Lab . Diagnostic Pathology Service, September 2002 – December 2002 . University of California at Davis, Veterinary Medical Teaching Hospital . Department of Anatomical Pathology, September 1998 – January 1999 . August 2009 – doteraz . Privátny histopatológ, Brno, Czech Republic – Práca na dohodu pre IDEXX Laboratories, Wetherby, United Kingdom . Október 2009 – Júl 2009 . Patológ, IDEXX Laboratories, Wetherby, United Kingdom . Šéf patológie: Fernando Ramiro-Ibanez, DVM, Phd. Diplomate ACVP . August 2006 – Júl 2008 . Patológ, klinický inštruktor, University of California at Davis, Department of Pathology, Microbiology and Immunology . Šéf patológie: Fernando Ramiro-Ibanez, DVM, Phd. Diplomate ACVP . Júl1996 – September 2000 . Asistent, Oddelenie patológie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, CZ . Nadriadený: Roman Halouzka, MVDr, Professor, PhD, Diplomate ECVP, Vedúci oddelenia . OCENENIA . The Best Small Animal research study, 28th Annual House Offi cer Seminar Day, UC Davis,Californi, March 24, 2006. . Cordy Prize in Veterinary Pathology, Students Award Ceremony, University of California Davis, May 17, 2006. . Myrtle L Oliver Memorial Resident Research Award, Students Award Ceremony, University of California Davis, May 17, 2006. . CL Davis Student Scholarship Award in Veterinary Pathology, ACVP meeting, Tucson, Arizona December 3, 2006.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii. Neplaťte bankovým prevodom ani neposielajte peniaze poštovou poukážkou!

Vložné pre účastníkov (2 dni): 110 € s DPH (bez DPH 92,44 €; z toho DPH 17,56 €)

Riadni študenti denného štúdia UVLF Košice (2 dni): 55 € s DPH (podmienkou účasti študenta je zaslanie potvrdenia o návšteve školy na: kvlsr@kvlsr.sk, najneskôr do: 13. 9. 2010!)

Doktorandi a externí študenti UVLF Košice (2 dni): 110 € s DPH

Podmienky a možnosti zaplatenia vložného:

(Vložné je nedeliteľné a platí sa len na mieste konania pri registrácii)

– 1x poukaz v hodnote 30 € + doplatok 80 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 13.9.2010)

– 2x poukaz v hodnote 60 € + doplatok 50 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 13.9.2010)

v prípade použitia vzdelávacích poukazov (možná kombinácia platby) je potrebné vzdelávacie poukazy s Vaším menom priniesť priamo na miesto a odovzdať ich pri registrácii. V prípade nedoloženia vzdelávacích poukazov pri kombinovanej platbe, bude potrebné celé vložné uhradiť v hotovosti!!!

– platba priamo na mieste 110 € (pri zaregistrovaní sa, formou elektronickej prihlášky, najneskôr do 13.9.2010)

– platba priamo na mieste 130 € (pri zaregistrovaní sa na mieste bez prihlásenia elektronickou prihláškou do 13.9.2010)

– zaregistrovaním sa priamo na mieste, alebo po termíne 13.9.2010, sa vložné navyšuje o príplatok 20 €

– upozorňujeme, že pri platbe (bez Vašej predchádzajúcej registrácie) sa pri navýšenom vložnom nedajú uplatniť vzdelávacie ani iné fi remné poukazy

– Na seminár sa môžete prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je na http://www.kvlsr.sk/ do termínu: 13.9.2010!

– Telefonická a ani žiadna iná forma registrácie nie je možná!

– Dátum ukončenia registrácie bez príplatku: 13. 9. 2010 (vrátane).

Storno poplatok pri neúčasti na akcii je po 13. 9. 2010 stanovený na 20 € (storno poplatok akceptujete Vašou písomnou registráciou).

– Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržíte obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa na e-mail adresu, ktorú uvediete v prihláške.

Cena vložného zahŕňa: v sobotu obed, 2× občerstvenie počas prestávok, v nedeľu obed, 2× občerstvenie počas prestávok, v sobotu aj v nedeľu vstup do prednáškových miestností, výstavných priestorov, prenájom priestorov, zborník, certifikát.

Certifi káty sa budú prítomným účastníkom odovzdávať počas obedňajšej prestávky dňa 19. 9. 2010 (nedeľa).

Ubytovanie: Individuálne, odporúčame: Hotel Senec, Senec.

Cena 2-lôžkovej izby (obsadenosť 2 osobami): 56,10 €
Cena 1-lôžkovej izby: 45,05 €

– Raňajky formou švédskych stolov sú samostatne účtované v sume 6,50 € na osobu

– Miestny poplatok: 0,66 € /deň a osobu

Ďalšie informácie: http://www.hotelsenec.sk/

Všetky informácie budú tiež priebežne uverejňované aj na http://www.kvlsr.sk/

V prípade Vašich otázok, týkajúcich sa semináru Dermatológia II., nás môžete kontaktovať buď e-mailom: kvlsr@kvlsr.sk, alebo na telefónnych číslach: 02-65 44 32 12, 02-65 44 32 11, 0907 320 010 Ing. M. Gregorová, 0903 895 003 Ing. M. Vochtová.

Bodové ohodnotenie seminára KVL SR: 80 bodov