Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Lyžiarske preteky – Kubínska Hoľa

Štátna veterinárna a potravinová správa SR,
KVL SR, KILW Polska, SILW Polska

Medzinárodné lyžiarske preteky
v obrovskom slalome veterinárov Euroregiónu Beskydy – 5. ročník

05. februára 2011 (sobota)

Rozpis pretekov

Usporiadateľ: ŠVPS SR

Spoluusporiadateľ: KVL SR, KILW Polska, SILW Polska

Technické zabezpečenie: ŠK Kubínska hoľa

Dátum: 05.02.2011 (sobota)

Miesto pretekov: Kubínska Hoľa – Dolný Kubín (http://www.kubinska.sk/)

I. Organizačný výbor

Predseda organizačného výboru: MVDr. Čulen
Členovia: MVDr. Cserei
MVDr. Dušek
MVDr. Čulenová

II. Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov: Prof. MVDr. Jozef Bíreš DrSc.
Ústredný riaditeľ ŠVPS SR

Časový program

09:00 – 10:00
Prezentácia, výdaj štartových čísel a lístkov na vlek v chate Orava v areáli lyžiarskeho strediska Kubínska Hoľa Dolný Kubín
10:00 Otvorenie pretekov pri chate Orava
9:30 – 10:30 Prehliadka trate
10:30 Štart pretekov, 1. kolo
  štartuje sa v poradí podľa štartovných čísel
12:00 Štart 2. kolo

Vyhlasovanie výsledkov – 45 minút po skončení pretekov

III. Technické ustanovenia

Disciplíny: obrovský slalom

Trať: Kubínska hoľa

Súťaž. kategórie:
– Ženy do 35 rokov
– Ženy nad 35 rokov
– Muži nad 60 rokov
– Muži 51 až 60 rokov
– Muži 36 až 50 rokov
– Muži do 35 rokov
– špeciála kategória – seniori (dôchodcovia)
– skúšobná kategória – snowboarding

 

IV. Rôzne ustanovenia

Preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov – alpské disciplíny.

Zmeny časového rozpisu a programu pretekov sú vyhradené organizačnému výboru.

Protesty: Podľa pravidiel doložené vkladom 10,0 €

Pre pretekárov mimo usporiadateľských organizácií vložné 15,0 €

Pretekári, ktorí sa umiestnia na 1. až 3. mieste obdržia od usporiadateľa diplomy a ceny.

Pri strate štartovného čísla sa účtuje poplatok 15,0 €.

Informácie priebežne na oznamovacej tabuli.

Organizátori si vyhradzujú právo zrušenia pretekov v prípade nevhodných snehových podmienok.

MVDr. Peter Čulen, predseda organizačného výboru


Přihláška

Štátna veterinárna a potravinová správa SR,
KVL SR, KILW Polska, SILW Polska

Sobota 05.2.2011 športové podujatie – lyžiarske preteky na Kubínskej holi, ktoré budú

zahájené prezentáciou pretekárov o 9. 00 hod.

/pozvánka a program v prílohe/

Termín podania prihlášok / návratiek/: do 21.01.2011

Tešíme sa na Vašu úeasť na podujatí, na ktorom zdokonalíme nášho odborného a zocelíme športového ducha.

Kontakt: MVDr. Peter Eulen, e-mail: rvsdko@svssr.sk, tel. 0904667838, 043 5820930

Prihláška /návratka/:

Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Organizácia
Účasť
Seminár
Preteky
         
         
         
         
         

 

Vyplnenú návratku prosíme poslať na e-mailové adresy: rvsdko@svssr.sk


Ubytovanie

Športové podujatie Dolný Kubín, 05. 02 . 2011

Ubytovanie:

Ubytovanie si môžete rezervovať v nasledovných zariadeniach v Dolnom Kubíne (ceny sú informatívne):

  Telefónne číslo Cena
Hotel Park (cena pre účastníkov podujatia) 043/5811111 25 € /osoba/noc vrátane raňajok a vstupu do Relax centra/
Hotel u zelenej Lipy 043/5885960 Dvojlôžková – 40,00 €
Penzión u Sovy
www.usovy.sk
0908239155
0905472566
Lôžko – 22.00 €
Apartmán /5 osôb/- 99.00 €
Chata Koliesko (priamo na svahu) 0910 956 921  
Penzión Marína 043/5864351  

 

Ubytovanie si zabezpečuje a platí každý účastník sám.

Prihlaska lyziarske preteky 2011.docx