Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Povodně 2013

Vloženo: 06.06.2013 12:01

Pro zajištění vzájemné informovanosti a koordinaci pomoci kolegyním a kolegům v nouzi je:

1. Na webových stránkách KVL ČR jsou vytvořeny nabídky a poptávky pro pomoc při úklidu

(sekce Inzerce > Povodně 2013 – Nabídky – pomoc při úklidu)

(sekce Inzerce > Povodně 2013 – Poptávky – pomoc při úklidu)

2. Na webových stránkách KVL ČR jsou vytvořeny nabídky a poptávky pro ustájení zvířat

(sekce Inzerce > Povodně 2013 – Nabídky – ustájení zvířat)

(sekce Inzerce > Povodně 2013 – Poptávky – ustájení zvířat)

3. Povodňové telefonní číslo 774 037 702 (paní Ševčíková)

4. Povodňové konto KVL ČR u SBER Bank číslo:

4200420155/6800 VS= Reg.č. člena KVL

5. Je poskytována okamžitá finanční pomoc do 20 000 Kč formou nenávratné půjčky po potvrzení podpisem předsedou OS KVL a jedním dalším svědkem z řad členů KVL ČR spolu s fotodokumentací škod.

6. Je poskytována dlouhodobá finanční pomoc formou nízkoúročné půjčky (3%).

Žádosti o finanční pomoc zasílejte pouze písemně na adresu KVL ČR se všemi požadovanými doklady.

Komora veterinárních lékařů ČR
Palackého 1-3
612 42 Brno – Královo Pole

7. Jsou vypracovány vnitřní směrnice a návrh řešení smlouvy o půjčce


Vloženo: 03.06.2013 16:25

Vážení kolegové,

jakkoliv nás každodenní praxe neustále otužuje, přírodní katastrofy výrazně postihují i veterinární lékaře – nejen hmotně, ale i psychicky. Kvalifikovaná pomoc je proto zvlášť vítaná.

Žádám proto jak kolegy postižené povodněmi 2013, tak i ty, kteří jsou ochotni jakkoliv pomoci, aby kontaktovali sekretariát KVL, paní Zdeňku Ševčíkovou, pracovnici určenou pro soustředění požadavků a nabídek buď přímo na telefonu 774 037 702, nebo na email zdenka@vetkom.cz. Předsedové OS KVL byli informováni o této službě KVL a rovněž požádáni o součinnost. Věřím, že nepříznivý dopad povodní 2013 spolu zvládneme navrátit do původních mezí co nejdříve!

S přáním nohou v suchu

   
Jan Bernardy
Prezident KVL ČR