Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Světový veterinární rok 2011

 

World Veterinary Year 2011 (Světový veterinární rok)

V roce 1761, tedy před 250 lety, téměř před celou poslední čtvrtinou druhého tisíceletí n.l. se zrodila první zvěrolékařská škola vyššího typu a s ní defakto i zvěrolékařská profese, postupně vybavená vědeckými poznatky přírodních věd, medicíny a věd technických. Začala se diferencovat úroveň zvěrolékařské profese biologicko-medicínsky vzdělaných veterinářů od řemeslných lidových léčitelů, rutinních pastevců, podkovářů, často i šamanů a podvodných živlů, kteří využívali středověké metody léčení. Ty mnohdy více uškodily, než prospěly. Stalo se tak pod tlakem neutěšených ekonomických a politických poměrů v rychle se rozvíjející společnosti a vzrůstajících jejích potřeb. Bylo třeba zabránit hladomoru, šíření nakažlivých chorob (mor skotu, slintavka atd.) a zajistit kvalitní zdravou základnu chovu koní jak ve vojenství, tak i v zemědělství a dopravě. Bylo to i v duchu osvícenské filozofie té doby a jistého oproštění od náboženství a mythických filozofií. Na popud vrchního královského generála Henriho-Leonarda-Baptista Bertina (1720-1792), který zodpovídal ve vládě Ludvíka XV. Za zemědělskou politiku a jeho přítele, ředitele jezdecké akademie a vynikajícího znalce koní v Lyonu Claudie Bourgelata (1712-1779) vydal s “požehnáním” krále Ludvíka XV. Královský koncil dne 4. dubna 1761 dekret k založení zvěrolékařského vzdělávacího ústavu L‘ ECOLE VÉTERINAIRE DE LYON. Zahájení výuky v Lyonu bylo dne 1. ledna 1762 (řada historických publikací proto udává založení zvěrolékařské školy v Lyonu až rok 1762). Z lyonské zvěrolékařské školy záhy vychází řada vynikajících absolventů nejen z Francie, ale i ze zahraničí. Ti se uplatňovali jako zakladatelé zvěrolékařských škol v řadě evropských zemí (Vídeň 1766, Turin 1769, Gottingen 1771, Padova 1774, Hannover 1778 a celá řada dalších).

U příležitosti tohoto výročí OIE (Office Internationale des épizooties – Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat) se sídlem v Paříži, FVE (Federace veterinárních lékařů Evropy v čele s jejím prezidentem Walterem Windingem) a řada dalších důležitých veterinárních institucí vyhlásila Světový veterinární rok 2011. Proklamátoři této akce, jak vyplývá z jejich zprávy rozeslané v dopisu z června 2010, doporučují realizovat kongresy, odborné semináře, historická připomenutí významných vědeckých objevů, vydávání knih, CD-ROM, televizních pořadů, společenských setkání, sportovních akcí a to pod hlavičkou Světového roku s námi uvedeným logem. To vše s rozhodností a důrazem, aby bylo možno předvést a představit image veterinární profese ze všech aspektů její činnosti. Tedy v prosazování veřejného zdraví – Vet for Health, v zajišťování zdravých nezávadných potravin – Vet for Food a ochrany zdravého životního prostředí – Vet for Planet.

K dosažení těchto snah Komitét veterinárního roku 2011 získává členy seskupené v národních komitétech, které organizují a budou pořádat akce k Veterinárnímu roku 2011 ve své zemi. Nejdůležitější akce Světového veterinárního roku 2011 jsou pořadately zasazeny do kalendária takto:

  1. Oficiální zahajovací ceremoniál Světového veterinárního roku 2011 ve Versailles ve Francii dne 24. ledna 2011.
  2. Světová konference o veterinárním vzdělávání na Vet Agro Sup, Veterinary Campus of Lyon ve Francii se bude konat dne 12. – 16. května 2011.
  3. Mezinárodní závěrečný ceremoniál Světového veterinárního roku bude uzavřen v Kapském městě v Jižní Africe ve dnech 10. – 14. října 2011. Uskuteční se zde též 30. Světový veterinární kongres 2011.

Za Českou republiku pracuje Komitét Světového veterinárního roku, kde je zastoupena Státní veterinární správa České republiky a akademičtí funkcionáři VFU, FVL a VFHE včetně zástupců studentů. V rámci Světového veterinárního roku se u nás uskuteční v květnu v roce 2011 vědecká konference s mezinárodní účastí – již tradiční “Kábrtovy dietetické dny”. V září 2011 se uskuteční Konference o ochraně zvířat a Welfare, rovněž s mezinárodní účastí. A v říjnu 2011 “Lenfeldovy a Höklovy dny”.

Na základě této výzvy můžeme i my v jednotlivých regionech přispět uspořádáním reprezentačních akcí, ať již vědeckých či metodických seminářů a kolokvií, akcí sportovních i společenských (plesy, výstavy uměleckých děl z veterinárního prostředí, z tvorby našich kolegů, koncerty atd.).

MVDr. Jan Bernardy PhD, Prof. MVDr Čeněk Červený, CSc., MVDr. Lubomír Borkovec