Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Fotky z XIV sněmu KVL ČR

Fotky z XIV sněmu KVL ČR

(foto MVDr. Šrůt)

Hotel 9 skal
Prezence
Prezence
     
Jednací sál
Jednací sál
Hlasování
     
Předsednický stůl
Čestní hosté
Čestní hosté
     
Dr. Bernardy
Dr. Bernardy, Dr. Pribilinec
Dr. Winding
– viceprez. rak. komory
     
Dr. Jakubowski
– prez. polské komory
Dr. Kurfürst
– předs. AVL ČR
Dr. Malena
– ústř. řed. SVS
     
Dr. Pešán – poslanec
Ing. Veleba
– prez Agr. komory
Mgr. Rexa, Dr. Borkovec,
Dr. Mráček
     
Prof. Pospíšil
Prof. Hera
Prof. Svoboda
     
Dr. Marková
pí. Hanelová
Seminář čipování