Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podzimní putovní seminář 2010

Podzimní putovní seminář KVL ČR 2010

Fotografie a prezentace

Veterinární lékař a antimikrobika prezentace akce KVL (formát: ppt)

Zaměstnanecký_poměr_MVDr. Dvořák (formát: ppt)

Aktuální otázky rozumného použití antibiotik a welfare v EU (formát: pptx)

21.10.2010 České Budějovice

m


22.10.2010 Plzeň

m
     
 


23.10.2010 Hradec Králové

m
     
 
     
 
     
 

Představenstvo KVL ČR pořádá pro své členy

podzimní putovní

S E M I N Á Ř

s aktuálními tématy

Aktuální otázky veterinární legislativy

– zodpovědnost chovatele x zodpovědnost veterinárního lékaře
– nutné x nucené porážky
– IBR – dokončíme či nedokončíme?
– otázky a odpovědi

MVDr. Pavel Raška / MVDr. Karel Daniel

Aktuální otázky rozumného použití antibiotik a welfare v EU
MVDr. Jan Bernardy

Specifické aspekty použití veterinárních léčivých přípravků v praxi, hrozící zákaz makrolidů
MVDr. Jiří Bureš

Jak “nestíhat” ve velké praxi aneb veterinář versus agrobussines

Minimální mzda není totéž co zaručená mzda čerstvého absolventa
MVDr. Zbyněk Dvořák

Aktuální komorové dění:
čipování malých zvířat, koní, platební kázeň, řešení dlužníků, elektronické volby – Drosera
MVDr. Ondřej Rychlík

Termíny a místa konání:

21.10.2010 České Budějovice 16.00 – 19.00 hotel Gomel, Pražská 14, přednáškový sál 1. patro
22.10.2010 Plzeň – Černice 15.30 – 19.00

hotel Purkmistr, Pivovarský dvůr, Selská náves 2

 
V Plzni bude na úvod prohlídka místního pivovárku s ochutnávkou a po skončení semináře bude následovat tradiční plzeňská veterinární besídka s bowlingovým turnajem.
23.10.2010 Hradec Králové 14.00 – 17.00 Kongr. centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, přednáškový sál 2. patro
06.11.2010 Brno 14.00 – 17.00 areál VFU Brno, Palackého 1-3, Pavilon prof. Dražana, Klinika chorob prasat
12.11.2010 Opava 16.00 – 19.00 Minerva-Gastro, Mařádkova 2913/28


V Opavě bude po skončení semináře následovat schůze OS KVL Opava.

Termín a místo konání si, prosím, zvolte na www.vetkom.cz a odešlete elektronicky.

Účast na semináři je bezplatná