Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Historie KVL ČR

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů. Činnost Komory je určena Organizačním a jednacím řádem, Volebním řádem, Profesním řádem, Řádem pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti, Příspěvkovým a poplatkovým řádem, Disciplinárním řádem, Disciplinárním právem, Řádem o vzdělávání veterinárních lékařů, Vnitřním předpisem o provádění identifikace zvířat, Vnitřním předpisem o využívání sociálního fondu KVL ČR a Vnitřním předpisem o platovém zařazení pracovníků v pracovním či obdobném poměru s KVL ČR. Komora veterinárních lékařů je členem Unie evropských veterinárních praktiků (UEVP), který je součástí Evropské veterinární federace (FVE), kde má KVL ČR statut pozorovatele. FVE je nevládní organizace, poradní orgán Evropské unie. KVL ČR současně zastupuje ČR ve Světové veterinární asociaci (WVA). Úzké kontakty má s Britskou veterinární asociací (BVA) a francouzskou organizací, zajišťující výměnu stáží veterinářů mezi Západem a Východem (CEVEO).