Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam registrů čipovaných zvířat na území ČR

Národní registr majitelů zvířat, P. O. BOX 132, 120 00 Praha 2
www.narodniregistr.cz info@narodniregistr.cz
Český registr zájmových zvířat a majitelů, WINVET, s. r. o., Evropská 116/655, 160 00 Praha 6
www.czpetnet.cz czpetnet@czpetnet
Centrální evidence zvířat a věcí, DATAK, s. r. o., oddělení evidence, Okružní 592, 280 02 Kolín V.
www.identifikace.cz evidence@datak.cz
BackHome registr zvířat, GS Partners, s. r. o., Počernická 96, 108 03 Praha 10
www.backhome.cz  
IFTA registr, Werfft spol.s.r.o. Šumavská 416/15, Brno 602 00
www.iftaregistr.cz werfft@d-net.cz