Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace Redakční rady

Informace

Redakční rada upozorňuje: ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se sídlem U nemocnice 2, 12808 Praha 2, na telefonních číslech 224 919 293 a 224 915 402 a emailové adrese tis@cesnet.cz existuje v nepřetržitém provozu pro případy telefonních konzultací při akutních intoxikacích toxikologické centrum. Využívání této služby bylo doposud zdarma. Byli jsme upozorněni, že od roku 2007 bude tato služba zpoplatněna. Uzavřít smlouvu s toxikologickým centrem je možné individuálně. Maketa smlouvy je uveřejněna na komorových vebových stránkách.