Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Africký mor prasat v Polsku – informace o výskytu AMP u prasat divokých v nové oblasti

Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

dle rozdělovníku

Č. j.: SVS/2019/140340-G
Vyřizuje: MVDr. Tomáš Jarosil
Telefon: +420 227 010 150

V Praze dne 18.11.2019

Africký mor prasat v Polsku – informace o výskytu AMP u prasat divokých v nové oblasti

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o záchytu pozitivních případů afrického moru prasat (AMP) u prasat divokých v nové, doposud AMP prosté oblasti Polska.

Dne 15. 11. 2019 informovala polská veterinární služba prostřednictvím hlášení do evropského systému hlášení nákaz (ADNS) o výskytu AMP u prasete divokého v katastru obce Slawa v regionu Wschowa. Případ byl následně potvrzen dopisem polské veterinární autority, který byl zaslán Evropské komisi.

Vzorek k laboratornímu vyšetření byl odebrán dne 6. 11. 2019 od uhynulého prasete divokého v rámci pasivního monitoringu v doposud AMP prosté oblasti. Dne 14. 11. 2019 byl polskou národní referenční laboratoří potvrzen pozitivní výsledek virologického vyšetření na AMP (PCR).

Následně byl dne 16. 11. 2019 potvrzen další pozitivní případ AMP u prasete divokého v katastru obce Nowa Sól, region Nowosolski, přibližně 6 km od výše uvedeného nálezu.

Místo pozitivního nálezu je vzdáleno přibližně 360 km od nejbližšího pozitivního případu AMP u prasete divokého a 300 km od nejbližšího ohniska AMP v chovu domácích prasat. Doposud nebyla zjištěna žádná epidemiologická souvislost s ostatními případy AMP v Polsku, a nebyla tedy ani objasněna cesta přenosu viru AMP do této lokality.

Velmi důležitou skutečností je fakt, že místo nálezu je vzdáleno pouze 80 km od hranice s Německem a 120 km od hranice s Českou republikou.

Znamená to, že riziko dalšího šíření a možného znovuzavlečení AMP do České republiky se velmi výrazně zvýšilo.

Prosím Vás o předání této informace všem zainteresovaným subjektům, zejména myslivců, uživatelům honiteb, chovatelům prasat, soukromým veterinárním lékařům, případně dopravcům. Zároveň Vás prosím o připomenutí a zdůraznění důležitosti dodržování pravidel biologické bezpečnosti při veškeré jejich činnosti jako nejlepší prevence před zavlečením AMP do České republiky.

V příloze naleznete hlášení Polska do ADNS nálezu a mapu s vyznačením místa nálezu.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy:

POLAND ’12 African swine fever in wild boar’ – Primary disease notification
2019 11 14 mapa výskytu AMP u WB v Polsku – nová oblast

Rozdělovník:

Všem KVS SVS/MěVS SVS v Praze
Všem SVÚ
Ing. Patrik Mlynář, MZe
Ing. Martin Žižka, Ph.D., MZe
Ing. Petr Jílek, MZe, petr.jilek@mze.cz
Ing. Jindřich Fialka, MZe, jindrich.fialka@mze.cz
Ing. Petr Kutálek, MZe
Ing. Miloš Ježek, Ph.D, Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jan Stibal, Svaz chovatelů prasat
Agrární komora ČR
Jan Katina, Český svaz zpracovatelů masa, jan.katina@cszm.cz
plk. MVDr. Vladimír Žákovčík, VVÚ Hlučín, Armáda ČR
Českomoravská myslivecká jednota
KVL ČR
VÚVeL
VFU Brno
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky


pá 15.11.2019 14:16

SANTE-ADNS-SUPPORT@ec.europa.eu

POLAND ’12 African swine fever in wild boar’ – Primary disease notification

Type of outbreak (primary ‘1’ or secondary ‘2’) 1
Region affected 00812 WSCHOWA
Traces LVU code 08120 – Sława
Latitude 51.86
Longitude 15.96

Origin of disease : Unknown – obscure after investigation

Control measures :
– 32 DEST OUT

Date

Date of confirmation of disease on holding (day/month/year) : 14/11/2019
Date of completion of destruction or rendering (day/month/year) : 05/11/2019

Number of animals
Number of susceptible animals on holding
– wildboar : 1
Number of animals affected on holding
– wildboar : 1
Number of animals that have died of the disease on holding
– wildboar : 1
Number of animals killed on holding
– wildboar : 0
Number of carcasses destroyed or rendered
– wildboar : 1
Distance from nearest pig holding (in metres) : 6500
Method used for diagnosis : 88

Date of dispatch (day/month/year) : 15/11/2019
Time of dispatch (24-hour clock) : 14:13

Comments : The sample for ASF testing was collected from dead wild boar and sent to the National Veterinary Research Institute (NVRI) within the framework of the national surveillance programme. The result of RT-PCR test performed by the NVRI and received on 14 November 2019 was positive. Place of finding wild boar is not listed in the Annex to Commission Implementing Decision 2014/709/EU.

Disclaimer:

the location of the outbreak is not exact for privacy and protection of data reasons. The coordinates have been reduced to 2 digits after the comma so that the location shown on the map is not the exact location of the holding affected.

po 18.11.2019 14:16

SANTE-ADNS-SUPPORT@ec.europa.eu

POLAND ’12 African swine fever in wild boar’ – Primary disease notification

Country of origin POLAND
Disease African swine fever in wild boar
Serial number of outbreak (year/number) 2019/1960
Type of outbreak (primary ‘1’ or secondary ‘2’) 1
Region affected 00804 NOWOSOLSKI
Traces LVU code 08040 – Nowa Sól
Latitude 51.91
Longitude 15.93

Origin of disease : Unknown – obscure after investigation

Control measures :
– 32 DEST OUT

Date
Date of confirmation of disease on holding (day/month/year) : 16/11/2019
Date of completion of destruction or rendering (day/month/year) : 12/11/2019

Number of animals
Number of susceptible animals on holding
– wildboar : 1
Number of animals affected on holding
– wildboar : 1
Number of animals that have died of the disease on holding
– wildboar : 1
Number of animals killed on holding
– wildboar : 0
Number of carcasses destroyed or rendered
– wildboar : 1
Distance from nearest pig holding (in metres) : 4000
Method used for diagnosis : 88

Date of dispatch (day/month/year) : 18/11/2019
Time of dispatch (24-hour clock) : 09:21

Comments : The sample for ASF testing was collected from dead wild boar and sent to the National Veterinary Research Institute (NVRI) within the framework of the national surveillance programme. The result of RT-PCR test performed by the NVRI and received on 16 November 2019 was positive. Place of finding wild boar is not listed in the Annex to Commission Implementing Decision 2014/709/EU.

Disclaimer:

the location of the outbreak is not exact for privacy and protection of data reasons. The coordinates have been reduced to 2 digits after the comma so that the location shown on the map is not the exact location of the holding affected.


2019 11 14 ADNS – Výskyt AMP u divokých prasat v nové oblasti v Polsku

 

Country of origin POLAND
Disease African swine fever in wild boar
Serial number of outbreak (year/number) 2019/1959
Type of outbreak (primary ‘1’ or secondary ‘2’) 1
Region affected 00812 WSCHOWA
Traces LVU code 08120 – Sława
Latitude 51.86
Longitude 15.96

2019 11 16 ADNS – Druhý případ AMP u divokých prasat v nové oblasti v Polsku

 

Country of origin POLAND
Disease African swine fever in wild boar
Serial number of outbreak (year/number) 2019/1960
Type of outbreak (primary ‘1’ or secondary ‘2’) 1
Region affected 00804 NOWOSOLSKI
Traces LVU code 08040 – Nowa Sól
Latitude 51.91
Longitude 15.93


priloha_727281196_0_Africky_mor_prasat_v_Polsku_-_informace_o_vyskytu_AMP_u_prasat_divokych_v_nove_oblasti

priloha_727281196_2_2019_11_14_mapa_vyskytu_AMP_u_WB_v_Polsku_nova_oblast

priloha_727281196_1_POLAND_12_African_swine_fever_in_wild_boar_-_Primary_disease_notification