Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Africký mor prasat – vývoj nákazové situace

Č. j.: SVS/2017/081870-G

Vyřizuje: MVDr. Kateřina Beranová

Telefon: +420 227 010 149

Dle rozdělovníku

V Praze dne 04.07.2017

Africký mor prasat – vývoj nákazové situace

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o vývoji nákazové situace v souvislosti s výskytem afrického moru prasat (dále jen „AMP“) u divokých prasat na území České republiky.

Dne 3. 7. 2017 v odpoledních hodinách bylo v Národní referenční laboratoři pro africký mor prasat potvrzeno dalších šest případů AMP u kadáverů divokých prasat. Všechna pozitivní divoká prasata byla nalezena uvnitř oblasti zamoření. Pět uhynulých divokých prasat bylo nalezeno v katastrálním území Hvozdná a jeden pozitivní kadáver pochází z katastrálního území Lužkovice. V příloze naleznete mapku s vyznačenými místy nálezu kadáverů prasat divokých, u kterých byl potvrzen AMP.

Ke dni 4. 7. 2017 evidujeme celkem 10 případů AMP u prasat divokých.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy:

AMP mapa 4. 7. 2017. png

Rozdělovník:

Ing. Jiří Hojer, Ministerstvo zemědělství
Ing. Jiří Šír, Ministerstvo zemědělství
MVDr. Josef Prokop, Ministerstvo vnitra (josef.prokop@mvcr.cz)
MVDr. Milan Dudek, Policejní prezidium České republiky (milan.dudek@pcr.cz)
Generální ředitelství HZS ČR
Českomoravská myslivecká jednota
Svaz chovatelů prasat
Český svaz majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.
Agrární komora
Státní veterinární ústavy
Všem KVS SVS a MěVS v Praze SVS
Komora veterinárních lékařů ČR
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Členové ústřední nákazové komise
Obce s rozšířenou působností
Schválení soukromí veterinární lékaři
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
ZOO a zámek Zlín – Lešná
Záchranné stanice
Asanační podniky
Provozovatelé jatek


484285462_0_Africky_mor_prasat_-_vyvoj_nakazove_situace