Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Aktualizace informace k nálezu sérologické pozitivity na vozhřivku v chovu koní

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Č. j.: SVS/2016/102440-G
všem SVL, KVL
Vyřizuje: MVDr. Tomáš Krůta
Telefon: +420 227 010 147
V Praze dne: 02.09.2016

Aktualizace informace k nálezu sérologické pozitivity na vozhřivku v chovu koní

V návaznosti na dopis č. j. SVS/2016/090122-G ze dne 2. srpna 2016 si vás dovoluji informovat o pokračování vyšetřování klisen Cleopatra a White Diamons na hospodářství Ing. Mariny Novotné, CZ 21061965, Mníšek pod Brdy, KÚ 697621, u kterých byla v letošním červenci zjištěna sérologická pozitivita na vozhřivku (Malleus). Dne 22. srpna 2016 byly odebrány krevní vzorky a nasální výtěry obou koní. Vzorky byly zaslány k vyšetření na SVÚ Praha. Výsledky vyšetření všech vzorků byly negativní. Na základě uvedených skutečností byla mimořádná veterinární opatření vydaná Krajskou veterinární správou pro Středočeský kraj dne 3. 8. 2016 zrušena ke dni 31. 8. 2016 rozhodnutím č. j. SVS/2016/102910-S.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

398728118_0_Informace_k_infekcni_anemii_koni_a_vozhrivce_.pdf